KE: Myśliwi odgrywają kluczową rolę w walce z ASF

  Komisja Europejska wydała broszurę na temat roli myśliwych w ograniczaniu rozprzestrzeniania się ASF. Zdaniem unijnych urzędników kluczową rolę w walce z wirusem odgrywają myśliwi. Jednocześnie ich zaniedbania mogą przyczynić się do rozprzestrzeniania się choroby.

  KE w wydanej broszurze zwraca uwagę, że UE oraz władze krajowe w państwach członkowskich dotkniętych chorobą podejmują szereg działań w celu kontroli i zwalczania choroby, ale kluczowe znaczenie ma lepsza współpraca z myśliwymi (i ich stowarzyszeniami) oraz rolnikami (i ich stowarzyszeniami). Myśliwi monitorują stan zdrowia dzikich zwierząt i odgrywają kluczową rolę w ochronie zdrowia zwierząt, w tym zwierząt domowych.

  Myśliwi mogą powodować rozprzestrzenianie się choroby

  Przeniesienie wirusa może nastąpić poprzez bezpośredni kontakt zdrowych świń lub dzików z zakażonymi (martwymi lub chorymi) świniami lub dzikami. Jednak ludzie, a przede wszystkim myśliwi, choć nie są dotknięci chorobą, mogą powodować rozprzestrzenianie się choroby poprzez kontakt z zakażonymi żywymi i martwymi zwierzętami i z przedmiotami skażonymi wirusem (np. odzieżą, pojazdami, innym wyposażeniem). Mogą też przenosić wirusa poprzez karmienie zwierząt mięsem lub produktami mięsnymi z zakażonych zwierząt lub odpadami zawierającymi zakażone mięso.

  W przypadku zauważenia nietypowego zachowania dzika lub, co jest bardziej prawdopodobne, znalezienia martwego zwierzęcia, należy wziąć pod uwagę możliwość, że jest ono zakażone afrykańskim pomorem świń (szczególnie na obszarach zakażonych lub zagrożonych). Podczas polowań, zwłaszcza na obszarach uznanych za zagrożone, należy:

  • współpracować z właściwymi władzami w przypadku znalezienia martwych dzików i przekazywać informacje na ten temat;
  • czyścić i dezynfekować posiadany sprzęt, odzież, pojazd i trofea myśliwskie na miejscu i zawsze przed opuszczeniem danego obszaru;
  • patroszyć odstrzelone dziki w wyznaczonych miejscach wytrzewiania na terenie obwodu łowieckiego;
  • przyczyniać się do stopniowego zmniejszenia zagęszczenia dzików na obszarach, które nie zostały jeszcze dotknięte chorobą, m.in. poprzez ukierunkowany odstrzał dorosłych i prawie dorosłych samic;
  • przez cały rok nie karmić dzików.

  Redakcja AgroNews, fot. flickr.com
  Źródło: KZP-PTCH

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here