KE zwiększyła uprawnienia do połowy ryb

Niewielkie zwiększenie uprawnień do połowów ryb głębinowych w latach 2013–2014

Komisja Europejska przedstawiła propozycje dotyczące wielkości uprawnień do połowów ryb głębinowych w wodach Unii Europejskiej i wodach międzynarodowych na północno-wschodnim Atlantyku na lata 2013–2014. Zgodnie z opinią naukową, w porównaniu do roku 2012, Komisja proponuje zwiększenie wielkości całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) w odniesieniu do trzech stad, ich zmniejszenie w odniesieniu do trzynastu stad i utrzymanie TAC na dotychczasowych poziomie w odniesieniu do ośmiu stad (w tym TAC na poziomie zerowym w przypadku sześciu stad).

Komisja proponuje zwiększenie w 2013 r. o 77 proc. TAC buławika czarnego w wodach na zachód od Wysp Brytyjskich (do 4500 ton). Połowy na tym poziomie umożliwią uzyskanie przez to stado do 2015 r. stanu zrównoważenia (tzw. maksymalnego podtrzymywalnego połowu; MSY). Komisja proponuje także zwiększenie o 20 proc. i o 5 proc. wielkości TAC w odniesieniu do dwóch stad pałasza czarnego w wodach zachodnich (odpowiednio na zachód od Szkocji i Irlandii). W przypadku tych stad opinia naukowa zawiera wskazówki dotyczące osiągnięcia poziomu MSY w 2015 r.

Propozycja wielkości TAC odnośnie do pozostałych stad pałasza czarnego i buławika czarnego zakłada ich obniżenie lub utrzymanie na dotychczasowym poziomie. Stosując zasadę ostrożnego zarządzania zasobami rybołówstwa, Komisja proponuje obniżenie o 20 proc. wielkości TAC w odniesieniu do morlesza bogara i molwy niebieskiej, ponieważ poziom ochrony tych stad nie został w pełni oceniony.

Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, powiedziała: „Aby utrzymać połowy ryb głębinowych, musimy kierować się opiniami naukowymi i nie eksploatować nadmiernie zasobów tych wrażliwych gatunków. Wydaje się jednak, że trzy spośród tych stad są na drodze do odbudowy i osiągnięcia poziomów MSY. Mamy wyraźny cel zarządzania: długofalowe zrównoważone wykorzystanie tych stad.”.

Poza zaledwie dwoma wyjątkami dane dostępne na temat stad ryb głębinowych nie są wystarczające do dokonania przez naukowców pełnej oceny stanu stad, ani pod względem liczebności, ani śmiertelności połowowej. Tym niemniej jakość opinii naukowych uległa poprawie, zwłaszcza w odniesieniu do stad o największym potencjale w zakresie uprawnień do połowów. 

Źródło: Unia Europejska,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here