Kolejny rok zwiększonej sprzedaży. ANR planuje działania

Agencja Nieruchomości Rolnych przedstawiła podsumowanie roku 2012 i plany na rok 2013.

Sprzedaż nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
W 2012 roku Agencja Nieruchomości Rolnych sprzedała 132 tys. ha gruntów i jest to najwyższy poziom sprzedaży od 2002 roku.

 

\"\"

 

Ten doskonały wynik to efekt przyspieszenia prywatyzacji wszystkich składników majątku Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a w szczególności: gruntów rolnych, terenów inwestycyjnych. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w drodze przetargów ograniczonych i nieograniczonych oraz bezprzetargowo, głównie na rzecz dzierżawców.
Do 31 grudnia 2013 r. nabywanie państwowej ziemi od Agencji może odbywać się na warunkach preferencyjnych. Do tego czasu rolnicy, którzy nabędą państwową ziemię w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rodzinnego mogą korzystać m.in. z możliwości rozłożenia przez ANR płatności na roczne lub półroczne raty z preferencyjnym oprocentowaniem w wysokości 2% rocznie, na okres do 15 lat, przy wpłacie przez nabywającego jedynie 10% ceny nieruchomości przed zawarciem umowy.

Realizacja ustawy z 16.09.2011 r. w zakresie wyłączeń 30% z umów dzierżawy
Na podstawie nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, uchwalonej przez Sejm 16 września 2011 r., Agencja zaproponowała dzierżawcom użytkującym grunty Zasobu o powierzchni ponad 428,5714 ha użytków rolnych wyłączenie 30% dzierżawionej powierzchni. Agencja wysłała 1085 zawiadomień proponując wyłączenie 136 tys. ha. Dzierżawcy wyrazili zgodę na wyłączenie 77 tys. ha, głównie na terenie woj. zachodniopomorskiego (17 tys. ha), wielkopolskiego (11 tys. ha), warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego (po 9 tys. ha), pomorskiego i kujawsko-pomorskiego (po 8 tys. ha), opolskiego i lubuskiego (po 6 tys. ha). Grunty te będą sukcesywnie wyłączane z umów dzierżawy i zostaną przeznaczone do sprzedaży, w pierwszej kolejności rolnikom indywidualnym na powiększenie gospodarstw rodzinnych.

Przetargi ograniczone

W 2012 roku jednostki ANR przeprowadziły 4 405 przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości z Zasobu WRSP. W porównaniu do trzech ostatnich lat jest to pięciokrotny wzrost liczby przetargów. Tak znaczne zwiększenie liczby przetargów jest wynikiem realizowanej polityki państwa w zakresie oferowania gruntów dla rolników powiększających gospodarstwa.

\"\"

 

Czytaj dalej: Ceny gruntów rolnych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here