Komisja Europejska ogłasza pomoc dla rolników w związku z koronawirusem

W związku z epidemią koronawirusa Komisja Europejska ogłosiła pakiet środków mających pomóc sektorowi rolno-spożywczemu.

pomoc dla rolników, Komisja Europejska, dopłaty bezpośrednie

Komisja będzie wspierać rolników, obszary wiejskie i kraje UE poprzez zwiększenie elastyczności w wykorzystaniu tych funduszy, w tym:

  • elastyczność w korzystaniu z instrumentów finansowych: rolnicy i inni beneficjenci rozwoju obszarów wiejskich będą mogli korzystać z niektórych pożyczek lub gwarancji w wysokości do 200 000 EUR na korzystnych warunkach, takich jak bardzo niskie stopy procentowe lub korzystne harmonogramy płatności.
  • realokacja środków: kraje UE będą mogły korzystać z pieniędzy niewykorzystanych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW), zamiast odsyłać je z powrotem do budżetu UE. Pieniądze nadal będą musiały zostać wykorzystane w ramach odpowiedniego PROW.
  • odroczenie przedłożenia rocznych sprawozdań: termin dla krajów UE na przedłożenie tych sprawozdań z realizacji ich PROW jest przesunięty, co daje władzom krajowym więcej czasu na ich zebranie.
  • nie są wymagane zmiany umów o partnerstwie: kraje UE nie będą musiały zmieniać umów o partnerstwie w celu modyfikacji swoich PROW, zniesienie niektórych procedur administracyjnych.

Apel do komisarza Wojciechowskiego o pomoc dla rolników

Oprócz środków bezpośrednio związanych z Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Komisja proponuje dalszą elastyczność i uproszczenie innych instrumentów wspólnej polityki rolnej (WPR):

  • Przedłużenie terminu składania wniosków o płatności w ramach WPR: termin zostanie przedłużony o miesiąc, od 15 maja do 15 czerwca 2020 r., dając rolnikom więcej czasu na wypełnienie wniosku zarówno o płatności bezpośrednie, jak i płatności na rozwój obszarów wiejskich.
  • Wyższe zaliczki na płatności: w celu zwiększenia przepływów pieniężnych rolników Komisja zwiększy zaliczki na płatności bezpośrednie (z 50% do 70%) i płatności na rozwój obszarów wiejskich (z 75% do 85%). Rolnicy zaczną otrzymywać te zaliczki od połowy października.
  • Ograniczenie fizycznych kontroli na miejscu i swobody w zakresie wymogów dotyczących terminów: kraje UE muszą przeprowadzać kontrole w celu zapewnienia spełnienia warunków kwalifikowalności. Jednak w obecnych wyjątkowych okolicznościach zasadnicze znaczenie ma zminimalizowanie fizycznego kontaktu między rolnikami a inspektorami przeprowadzającymi kontrole. Środek ten pomoże zmniejszyć obciążenia administracyjne i uniknąć niepotrzebnych opóźnień.

 

Obecnie podejmowane są ostateczne kroki prawne w celu przyjęcia tych środków.

oprac. Kamila Szałaj, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here