Które odmiany buraka cukrowego najlepiej plonowały w 2018 roku?

Panorama KWS, Candimax i Eliska KWS to najlepsze pod względem plonu korzeni, plonu biologicznego i technologicznego cukru odmiany buraka cukrowego. Tak wynika z najnowszych badań Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego COBORU.

plon buraka, COBORU, Plon technologiczny cukru, Plon biologiczny cukru, Plon korzeni, Zawartość cukru,

W 2018 roku COBOR zbadał 18 odmian wpisanych do Krajowego rejestru, w tym dziewięć zarejestrowanych w roku 2018. Według deklaracji hodowców, wszystkie badane odmiany s ą odporne na rizomanię, a trzy spośród nich dodatkowo wykazują tolerancję na mątwika burakowego. We wszystkich doświadczeniach stosowano herbicydy oraz, w miarę potrzeby, insektycydy przeciwko szkodnikom (mszyce, śmietki). Stosowano również fungicydy przeciwko chwościkowi buraka i innym chorobom liści.

Wzorzec stanowiły odmiany Marynia, Mazur, Panorama KWS, Traper.

Średni plon korzeni w doświadczeniach wyniósł 79 ton z ha i był o około 10 ton z ha mniejszy niż w poprzednim roku. Mniejszy okazał się również plon cukru. Zawartość cukru w korzeniach wyniosła 18,0 proc. i była wyższa o 0,5 proc. niż w roku 2017.

Plon korzeni pięciu najlepszych odmian buraka cukrowego w badaniach PDO COBORU w 2018 r. Plon wzorca: 805 dt/ha.

 • Panorama KWS +31 dt/ha w stosunku do wzorca
 • Candimax +27 dt/ha w stosunku do wzorca
 • Eliska KWS +12 dt/ha w stosunku do wzorca
 • Jaromir +12 dt/ha w stosunku do wzorca
 • Marynia +7 dt/ha w stosunku do wzorca

Zawartość cukru dziewięciu najlepszych odmian buraka cukrowego w badaniach PDO COBORU w 2018 r. Zawartość cukru dla wzorca: 17,9 proc.

 • Kujavia +0,7 proc. w stosunku do wzorca
 • Eliska KWS +0,5 proc. w stosunku do wzorca
 • Jagienka +0,4 proc. w stosunku do wzorca
 • Polmar +0,4 proc. w stosunku do wzorca
 • Traper +0,4 proc. w stosunku do wzorca
 • Pacyfic +0,2 proc. w stosunku do wzorca
 • Panorama KWS +0,2 proc. w stosunku do wzorca
 • Bravura +0,1 proc. w stosunku do wzorca
 • FD Coach +0,1 proc. w stosunku do wzorca

Plon biologiczny cukru pięciu najlepszych odmian buraka cukrowego w badaniach PDO COBORU w 2018 r. Plon cukru dla wzorca: 144,1 dt/ha

 • Panorama KWS +7,3 dt/ha w stosunku do wzorca
 • Eliska KWS +6,1 dt/ha w stosunku do wzorca
 • Candimax +3,4 dt/ha w stosunku do wzorca
 • Traper +2,9 dt/ha w stosunku do wzorca
 • Jaromir +1,5 dt/ha w stosunku do wzorca

Plon technologiczny cukru sześciu najlepszych odmian buraka cukrowego w badaniach PDO COBORU w 2018 r. Plon cukru dla wzorca: 127,2 dt/ha

 • Panorama KWS +7,4 dt/ha w stosunku do wzorca
 • Eliska KWS +6,6 dt/ha w stosunku do wzorca
 • Candimax +2,8 dt/ha w stosunku do wzorca
 • Traper +2,4 dt/ha w stosunku do wzorca
 • Jaromir +0,5 dt/ha w stosunku do wzorca
 • Kujavia +0,3 dt/ha w stosunku do wzorca

oprac. Kamila Szałaj, na podst. COBORU

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here