Mniej wypadków na wsi, więcej wniosków o odszkodowania. KRUS podsumowuje I półrocze 2015

KRUS podał dane o ilości wypadków w rolnictwie w I półroczu 2015 roku.

 

W I półroczu 2015 roku do placówek terenowych i oddziałów regionalnych KRUS zgłoszono 10 053 zdarzenia wypadkowe, o 725 (7,2%) mniej niż w I półroczu roku poprzedniego.

Decyzje w sprawie odszkodowania
Zakończono postępowanie w sprawie realizacji 11 325 wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci, spowodowanej wypadkiem przy pracy rolniczej. Za wypadki przy pracy rolniczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (bez względu na skutki zdrowotne wypadku) uznano 10 232 zdarzenia.

Wśród podjętych decyzji było:

 7 859 decyzji przyznających jednorazowe odszkodowanie (67% decyzji ) – w tym 122 na podstawie odwołań,

 3 651 decyzje odmawiające jednorazowego odszkodowania (31,1% decyzji),

 220 umorzeń z powodu rezygnacji z roszczeń (1,9% decyzji).

Wypłacono jednorazowe odszkodowania z tytułu 29 wypadków śmiertelnych. Z kolei u 19 osób stwierdzono niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek wypadków przy pracy rolniczej.

Liczba wypadków powodujących wypłatę odszkodowań zmniejszyła się  w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 498 (6%), załatwionych odmownie o 413 (10,2%), a śmiertelnych o 8, tj. 21,6%.

Najwięcej zdarzeń wypadkowych odnotowano w grupach: „upadek osób” (46%), „pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń” (13,2%) oraz „uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta” (12,1%).

Więcej wniosków o odszkodowanie
Zgłoszono 187 wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej, tj. o 46 (14,5%) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydano 71 decyzji odmownych i 114 przyznających odszkodowanie.

\"rolnictwo,

W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku odnotowano zwiększenie o 34 (92%) decyzji odmownych o 8 (7,5%) decyzji przyznających jednorazowe odszkodowanie. Wśród 114 chorób zawodowych powodujących uszczerbek na zdrowiu i wypłatę jednorazowych odszkodowań rozpoznano 96 chorób zakaźnych, 14 chorób układu oddechowego, 2 choroby skóry, 1 zachorowanie na przewlekłą chorobę układu ruchu wywołaną sposobem wykonywania pracy.

Redakcja AgroNews fot. flickr.com/Loco Steve

Źródło: KRUS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here