Mniejsze kompetencje dla Wojciechowskiego

Przyszła szefowa KE Ursula von der Leyen ograniczyła kompetencje komisarza ds. rolnictwa, którym ma zostać Janusz Wojciechowski. Odebrała mu mianowicie te związane z pomocą państwa w sektorze rolnym i przekazała przyszłej wiceszefowej KE Margarethe Vestager.

 

 Janusz Wojciechowski, listy von der Leyen do kandydatów na komisarzy, Margarethe Vestager, mniejsze kompetencje DG ds. rolnictwa, nawozy sztuczne, pestycydy, rolnictwo, różnorodność biologiczna, Ursula von der Leyen, WPR, zmiany klimatyczne

W ramach przenoszenia kompetencji między dyrekcjami generalnymi, DG ds. rolnictwa przestanie być odpowiedzialna m.in. za decyzje ws. pomocy państwa dla rolnictwa w sytuacjach kryzysowych. Dotychczas bowiem tam właśnie zapadały decyzje, dokąd trafią potrzebne środki.

Do dyrekcji generalnej ds. konkurencji została przeniesiona również część kompetencji DG ds. gospodarki morskiej, która ma objąć Litwin Virginijus Sinkeviczius. Komisja Europejska, publikując dokument z informacjami o przeniesieniu kompetencji, nie przedstawiła żadnych formalnych wyjaśnień tego ruchu.

Listy przyszłej szefowej KE do przyszłych komisarzy

Ursula von der Leyen wysłała natomiast w zeszły wtorek (10 września) list do każdego z kandydatów na członków nowej KE, w którym opisała zadania, jakie przed nimi stawia i zasady działania całego kolegium komisarzy. Komisja upubliczniła zarówno list do Wojciechowskiego, jak i do pozostałych przyszłych członków KE.

W tych pismach, poza przedstawieniem konkretnych oczekiwań wynikających z kompetencji dyrekcji generalnych KE, von der Leyen zobowiązuje każdego z nich m.in. do zacieśniania kontaktów z obywatelami i współpracy z państwami członkowskimi, m.in. poprzez co najmniej jedną wizytę we wszystkich 27 (lub 28 jeśli nie dojdzie do brexitu) państwach UE jeszcze w pierwszej połowie kadencji.

“Nie może być żadnych wątpliwości dotyczących naszego zachowania lub naszej uczciwości. Kodeks postępowania komisarzy określa standardy i zasady, których należy przestrzegać” – podkreśliła m.in. przewodnicząca-elekt KE w listach do swoich przyszłych współpracowników. Zwróciła też uwagę, że ponoszone przez nich wydatki muszą służyć wartościom europejskich podatników i być zgodne z zasadami należytego zarządzania finansami.

Zadania dla komisarza ds. rolnictwa

W piśmie skierowanym  do Janusza Wojciechowskiego przyszła szefowa Komisji przypomniała, że w UE pracuje obecnie ok. 21 mln ludzi w 11 mln gospodarstw. Podkreśliła przy tym, że jedną z misji, do jakich została powołana UE, jest dostarczanie niedrogiej żywności obywatelom i zapewnienie godziwych warunków życia rolnikom. Natomiast jednym z pierwszych zadań polskiego komisarza ma być zapewnienie, że sektor rolny nadal będzie się wywiązywał ze swoich zobowiązań dotyczących zapewniania pracy i żywności.

Wojciechowski ma ponadto wspierać rolnictwo w dostosowywaniu się do zmian klimatycznych, demograficznych i technologicznych oraz promować zdrowszą i bardziej zrównoważoną produkcję żywności. Zadaniem polskiego komisarza będzie ponadto efektywne działanie na rzecz szybkiego zakończenia negocjacji ws. nowoczesnej i uproszczonej wspólnej polityki rolnej po 2020 r. Natomiast po zakończeniu negocjacje dotyczących reformy WPR, zadanie Wojciechowski będzie polegało na jej wdrażaniu, m.in. poprzez ustalenie wymogów dla państw członkowskich określających cele środowiskowe i klimatyczne.

Von der Leyen chce ponadto, by nowy komisarz ds. rolnictwa zapewnił, że zarówno rolnictwo, jak i produkcja żywności przyczyniały się do realizacji celów klimatycznych, środowiskowych i dotyczących różnorodności biologicznej. Chodzi zwłaszcza o ograniczenie stosowania pestycydów, nawozów i chemikaliów zarówno w Unii, jak i poza nią.

Kolejnym zadaniem Wojciechowskiego ma być opracowanie nowej, długoterminowej wizji rozwoju obszarów wiejskich. W jej realizacji ma ściśle współpracować z wiceprzewodniczącą ds. demokracji i demografii Chorwatką Dubravką Szuicą. Do zadań Polaka ma również należeć promocja europejskiej żywności oraz standardów żywnościowych na świecie.

Głosowanie Parlamentu Europejskiego nad całym składem Komisji ma się odbyć w październiku. Pod koniec września rozpoczną się przesłuchania kandydatów na komisarzy przed odpowiednimi komisjami w PE. Przesłuchanie Janusza Wojciechowskiego odbędzie się prawdopodobnie siódmego października.

Źródło: Barbara Bodalska | EurActiv.pl, fot. Twitter

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here