Nowy dom dla nioski

Komisja Europejska nie przyjęła wniosku polskiego rządu o przedłużenie stosowania klatek tradycyjnych dla niosek. W związku z tym producenci jaj mają czas na ich wymianę na klatki nowego typu tzw. „wzbogacone” do końca grudnia 2011 r.

Od 1 stycznia 2012 r. producent utrzymujący co najmniej 350 kur nieśnych musi zapewnić minimum 750 cm2 powierzchni klatki na 1 nioskę, przy czym powierzchnia użytkowa klatki bez gniazda powinna stanowić co najmniej 600 cm2, a powierzchnia całkowita – nie mniej niż 2000 cm2.

Minimalne wymiary powierzchni użytkowej klatki bez gniazda:

– szerokość – 30 cm;
– wysokość – 45 cm.

Odległość pomiędzy rzędami klatek powinna wynosić co najmniej 90 cm, a wysokość pomiędzy podłogą w budynku inwentarskim a pierwszym poziomem klatek – minimum 35 cm.
Konstrukcja klatki powinna zapobiegać urazom ptaków oraz zapewniać ich swobodne wyjmowanie i wkładanie do klatki.

Podłoga klatki powinna być wykonana z materiału zapewniającego podtrzymywanie wszystkich zwróconych ku przodowi pazurów nogi ptaka. Nachylenie podłogi klatki nie może być większe niż 8 stopni lub 14%.

Klatka powinna być wyposżona w:

  • pojemnik na paszę, o długości zapewniającej minimum 12 cm na każdego ptaka w klatce,
  • pojemnik na wodę, o długości zapewniającej minimum 12 cm na każdego ptaka w klatce lub
  • co najmniej 2 poidła kropelkowe lub kubeczkowe, dostępne dla każdej z kur znajdujących się w klatce,
  • gniazdo o wysokości co najmniej 20cm,
  •  grzędy (co najmniej 15 cm grzędy na kurę),
  • ściółkę np. słomę lub trociny w ilości umożliwiającej kurom dziabanie i drapanie, (obszar zaścielony o wysokości co najmniej 20 cm),
  • urządzenie do skracania pazurów np. papier ścierny.

Oświetlenie

Dla kur nieśnych dopuszcza się budynki bez oświetlenia naturalnego (bez okien) i stosowanie odpowiednich programów świetlnych. W przypadku stosowania oświetlenia naturalnego w pomieszczeniach inwentarskich, w których utrzymywane są kury nieśne, okna rozmieszcza się w sposób umożliwiający równomierne oświetlenie całego pomieszczenia.
W przypadku stosowania oświetlenia sztucznego, pomieszczenia te oświetla się w rytmie dobowym tak, aby około 1/3 doby stanowiło nieprzerwany okres ciemności oraz występowały okresy przyciemnienia odpowiadające zmierzchowi.
Natężenie oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach powinno wynosić 20 lx, a nocne (dyżurne) – 3-5 lx.

W pomieszczeniach inwentarskich dla kur nieśnych poziom hałasu powinien być zminimalizowany. Ponadto należy zapewnić odpowiednie warunki odnośnie temperatury i wilgotności powietrza w zależności od wieku. Zbyt niska temperatura spowoduje pogorszenie przyrostów i wykorzystania paszy, może też doprowadzić do przeziębienia ptaków. Optymalna wilgotność względna powietrza w kurniku wynosi 60-70 %.

W pomieszczeniach dla drobiu należy zastosować sprawny system wentylacji umożliwiający odpowiednią wymianę powietrza w budynku. Wentylacja wpływa na utrzymanie właściwych warunków termicznych w pomieszczeniach, zapobiega przegrzewaniu ptaków, zwłaszcza w okresie letnim. Kanały wentylacyjne wlotowe (nawiewne) i wylotowe (wyciągowe) powinny być drożne, rozmieszczone w budynku równomiernie, aby powietrze napływające zimą, nie powodowało przeciągów i nie trafiało bezpośrednio na ptaki, co prowadziłoby do ich przechłodzenia. Kanały wentylacyjne muszą posiadać możliwość regulacji i zamykania w okresie zimy.

W przypadku wyposażenia pomieszczeń w mechaniczny lub automatyczny system wentylacji, system ten powinien być połączony z systemem alarmowym sygnalizującym awarię systemu oraz z systemem wentylacji awaryjnej.

W pomieszczeniach inwentarskich, oprócz temperatury i wilgotności względnej, obieg powietrza, stopień zapylenia i stężenie gazów powinny być utrzymane na poziomie nieszkodliwym dla ptaków.

Zalecana prędkość ruchu powietrza w przypadku kur dorosłych wynosi 0,3 – 1,0 m/s.

Ponadto, w pomieszczeniach inwentarskich dla kur:

– stężenie dwutlenku węgla (CO2) nie powinno przekraczać 2.500 ppm;
– stężenie siarkowodoru (H2S) nie powinno przekraczać 10 ppm;
– koncentracja amoniaku (NH3) nie powinna przekraczać 26 ppm.

Źródło: Iwona Kajdan-Zysnarska, Centrum Doradztwa Rolniczego, www.cdr.gov.pl, fot. sxc.hu
 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here