Obserwacje wiosenne w uprawie kukurydzy

Aby skutecznie ograniczyć straty w plonach kukurydzy  trzeba wykorzystać wszystkie dostępne metody zapobiegania oraz zwalczania chwastów i szkodników. Duże znaczenie w utrzymaniu optymalnej zdrowotności roślin w ciągu całego okresu wegetacji mają działania organizacyjne oraz zabiegi uprawowe i chemiczne wykonane przed i w czasie siewu kukurydzy.

Jednak pomyślność wszelkich zabiegów skutecznie może zniwelować aura.

 

\"\"

 

Na zdjęciu powyżej widać,  że kukurydza jest w dobrej kondycji.  Przeszła jednak szok mrozowy – termiczny i są widoczne uszkodzenia na pierwszym liściu. W tym okresie nie zalecałbym stosować zabiegów chemicznych jak równie nie zasilać nawozami dolistnymi, bo możemy doprowadzić do kolejnego stresu roślinę.

 

\"\"

 

Obserwujemy prawidłową obsadę, ale kolor żółty oznacza, że temperatury szczególnie w nocy są niskie i to jest naturalne objawy rośliny. Kiedy temperatury będą wyższe to zmieni się i tempo wzrostu i kolor rośliny na zielony lub intensywny zielony.

 

\"\"

 

 

\"\"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu na trzech kolejnych zdjęciach widać szkody wyrządzane przez dziki. W Polsce to już plaga – a szkody są ogromne,  myśliwi nie wiedzą jak nad tym zapanować.

W przypadku wyrządzenia szkód przez zwierzeta należy na piśmie wystąpić o szacowanie szkód do kół myśliwskich – Wzór zgłoszenia szkody łowieckiej 

Do zgłoszenia należy dołączyć  nr działki zdjęcia i rozmiar strat. Na stronie www.kukurydza.home.pl są kalkulacje uprawy kukurydzy w zakładce kalkulacje http://www.kukurydza.home.pl/index.php?id=kalkulacje – może to być materiał pomocny do szacowania szkód łowieckich.

 

\"\"

 

Na tych zdjęciach widzimy skutki działania herbicydów w tym przypadku Lumax 3,5 l/ha.  Jak widać młodszy ostrożeń został przypalony zupełnie, starszy może przetrwać

Tekst i foto: Tadeusz Szymańczak
Redakcja AgroNews
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here