Ochrona przed szkodnikami

Lepsze plony rzepaku z programem kompleksowej ochrony DuPont – ochrona przed szkodnikami insektycydem Avaunt® 150 EC

 

\"\"

 

Rzepak jest uprawą, na której żeruje wiele gatunków szkodników, jednak najgroźniejszym z nich, powodującym największe straty w plonie jest słodyszek rzepakowy. Szkodliwość tego chrzaszcza wynika głównie z faktu, że zeruje on na pakach kwiatowych i kwiatach. Uszkadzając paki kwiatowe redukuje zawiązywanie się łuszczyn.

Dodatkowym problemem w walce z tym szkodnikiem jest zjawisko pojawiania się coraz powszechniej populacji słodyszka  o zwiększonej  odporności  lub  całkowicie  odpornych  na  dotychczas  stosowane  środki.
Szczególnie  niebezpieczna  jest  odporność  krzyżowa  na  insektycydy  z grupy  pyretroidów. W Europie bardzo szybko rozprzestrzeniły się one na całym kontynencie. Rosnące zagrożenie spowodowało utworzenie Grupy zajmującej się przeciwdziałaniem powstawania tych odporności oraz monitoringiem  populacji  odpornych  –  Insecticide  Resistance  Action  Commitee  (IRAC).   

Obecnie  populacje odporne dominują  w Europie zachodniej i środkowej. Pojawiają się w zróżnicowanym nasileniu, zależnie od roku i częstotliwości stosowania insektycydów.

W firmie DuPont od kilku lat prowadzono badania nad możliwością zastosowania insektycydu Avaunt® 150 EC do ochrony rzepaku. Wynikiem tych badań jest wprowadzenie nowej grupy chemicznej, skutecznej w zwalczaniu populacji  słodyszka odpornych na inne substancje aktywne.

Avaunt® 150 EC to insektycyd o nowym, unikalnym sposobie działania. Na owady działa głównie żołądkowo, ale odznacza się również działaniem kontaktowym.

Pierwsze efekty działania środka następują bardzo szybko po zabiegu. Już po 0,5 do 2 godzin po zabiegu obserwuje się zaprzestanie zerowania. Co istotne, owady, które zaprzestały zerowania pod wpływem działania środka Avaunt® 150 EC nie będą  już żerować nawet na  roślinach nie opryskanych. W ciągu kolejnych dni insektycyd powoduje paraliż i śmierć chrzaszczy.

 

\"\"

 

Jak udowodniono w badaniach polowych prowadzonych w niezależnych ośrodkach naukowych oraz w firmie DuPont, Avaunt® 150 EC poprzez  szybki efekt  zaprzestania  zerowania  słodyszka,  to mniej uszkodzonych paków kwiatowych, co zwiększa ilość zawiązanych łuszczyn a w konsekwencji do zmniejszenia strat plonu.

Efekt plonochronny zastosowania Avaunt® 150 EC jest porównywalny z innymi dotychczas stosowanymi powszechnie rozwiązaniami.

Avaunt® 150 EC – podsumowanie
• Nowa substancja aktywna do zwalczania słodyszka rzepakowego i chowacza czterozębnego.
• Wysoka skuteczność w zwalczaniu populacji  słodyszka odpornych na inne substancje aktywne
• Szybkie zaprzestanie zerowania słodyszka, to mniej uszkodzonych paków kwiatowych, większa  ilość łuszczyn, a konsekwencji mniejsza redukcja potencjalnego plonu.
• Długotrwała ochrona, nawet  do 14 dni po zabiegu.
• Dzięki  właściwości  łączenia  się  indoksakarbu  z woskami  kutikuli,  środek  nie  traci  skuteczności  nawet w przypadku 60 mm deszczu w dwie godziny po zabiegu.
• Odporność indoksakarbu na rozkład pod wpływem promieniowania ultrafioletowego wpływa na wydłużenie ochrony.
• Wysoka skuteczność ochrony w szerokim zakresie temperatur, od 5°C do ponad 25°C
• Wysoka stabilność w cieczy roboczej w szerokim zakresie temperatury i odczynu, dlatego utrzymuje skuteczność przez długi okres po sporządzeniu cieczy roboczej w opryskiwaczu.

Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, od fazy zwartego  kwiatostanu rzepaku do fazy luźnego
paka kwiatowego (BBCH 50-59).

Czytaj dalej: Ochrona przed chorobami

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here