Ostatnie dni na złożenie wniosku o dopłaty do ubezpieczenia zwierząt od salmonelli

Do 31 października producenci świń, bydła i drobiu mają możliwość złożenia wniosku o dopłaty do ubezpieczenia inwentarza od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą. Pomoc udzielana jest w ramach nowego działania PROW „Zarządzanie ryzykiem”. Nabór wniosków trwa od 30 września i potrwa do 31 października 2022 r. Na to działanie przewidziano ponad 108 mln euro.

Ostatnie dni na złożenie wniosku o dopłaty do ubezpieczenia zwierząt od salmonelli

Dopłaty do ubezpieczeń zwierząt przysługiwać będą producentom rolnym, którzy m.in.:

– posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

– są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi nieruchomości, na której prowadzą działalność rolniczą w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń,

w ramach prowadzonej działalności rolniczej posiadają umowę ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą (okres objęty ubezpieczeniem rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu 1 kwietnia 2022 r.), z której wynika, że ubezpieczyli co najmniej:

  • 1000 sztuk kurcząt rzeźnych lub
  • 1000 sztuk gęsi rzeźnych, lub
  • 1000 sztuk indyków rzeźnych, lub
  • 1000 sztuk drobiu nieśnego, lub
  • 4 sztuki bydła, lub
  • 14 sztuk świń;

– uiścili składkę z tytułu ubezpieczenia wynikającą z umowy ubezpieczenia, a w przypadku gdy zgodnie z umową ubezpieczenia składka ma być opłacana w ratach – zapłacili wszystkie raty wynikające z tej umowy ubezpieczenia z terminem płatności do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

– producentom rolnym, którym nie przyznano na podstawie odrębnych przepisów dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia wynikającej z umowy ubezpieczenia.

Pomoc przyznawana jest w formie dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą na okres objęty ubezpieczeniem rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu 1 kwietnia 2022 r.

Dopłata przyznawana jest w wysokości 70% zapłaconej kwoty składki z tytułu ubezpieczenia, jeżeli z umowy ubezpieczenia wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód w wysokości przekraczającej 20% wyrażonej w złotych wartości:

  1. średniej rocznej produkcji ubezpieczanych zwierząt z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości produkcji, ustalonej na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wartość prowadzonej produkcji drobiu, bydła lub świń w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, albo
  2. produkcji drobiu, bydła lub świń zadeklarowanej w umowie ubezpieczenia przez producenta rolnego – w przypadku, gdy działalność rolnicza w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń nie była prowadzona w okresie poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia.

Nowe wsparcie klęskowe dla rodzin rolniczych

Wnioski składa się do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego wskazane w ewidencji producentów, na udostępnionym formularzu lub w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Agencji bądź za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR (PUE) na stronie internetowej Agencji.

Opracowanie: Maria Schubert
WIR

Małgorzata Kulma
Małgorzata Kulmahttps://agronews.com.pl
Redaktor portalu agronews.com.pl. Email: m.kulma@agronews.com.pl

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics