Parlament Europejski zaostrzy kontrole jakości żywności

W środę, 15 marca, posłowie przyjmą zmiany w przepisach, które mają zagwarantować wysokie standardy żywności, która trafia na unijny rynek, oraz zapobiec procederom fałszowania żywności i etykiet podobnym np. do ujawnionej w 2013 roku sprzedaży koniny jako wołowiny. Nowelizacja dotyczy m.in. zaostrzenia kontroli na różnych etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

 

\"rolnictwo,

 

Nowelizacja ma poprawić identyfikowalność żywności, służyć przeciwdziałaniu oszustwom oraz przyczynić się do odbudowy zaufania konsumentów.

Zmiany zapewniają kompleksowy i bardziej skuteczny system kontroli na każdym etapie łańcucha żywnościowego (kontrole żywności, pasz, pestycydów, dobrostanu zwierząt, produkcji żywności organicznej, oznaczeń pochodzenia geograficznego produktów rolnych etc.) oraz poprawę dobrostanu zwierząt. Kontrole mają być niezapowiedziane, oparte na ryzyku i mają dotyczyć wszystkich sektorów. Inspekcje będą przeprowadzane przez właściwe władze krajowe.

Nowelizacja przewiduje także harmonizację i zaostrzenie kar w przypadku oszustw. Zmiany umożliwią szybsze reagowanie w kryzysowej sytuacji. 

Bezpieczeństwo żywności w UE

Unijne przepisy regulujące bezpieczeństwo żywności należą do najbardziej restrykcyjnych na świecie. Globalizacja rynku spożywczego oraz coraz dłuższy i bardziej złożony łańcuch produkcji i dystrybucji żywności sprawiają jednak, że wzrasta też ryzyko oszustw. Stąd właśnie wynika potrzeba poprawienia jakości przeprowadzanych kontroli, by zapewnić, że najwyższy poziom ochrony zdrowia ludzkiego oraz dobrostanu zwierząt i roślin. Poza tym konieczne jest zagwarantowanie, że przepisy są odpowiednio wdrażane na każdy etapie.

Wątpliwości, co do jakości przeprowadzanych kontroli pojawiły się po skandalu z koniną dodawaną do wołowiny, który wybuchł na początku 2013 roku. Wyniki przeprowadzonych na szeroką skalę testów wykazały, że proceder dotyczy rynków wielu europejskich krajów. W niektórych przypadkach zawartość koniny w produkcie sprzedawanym jako wołowina wynosiła nawet 100 proc. W wyniku skandalu z rynku wycofano wiele partii żywności.

"Oczywiście to prawo ma zapobiec tego typu skandalom, ale chodzi o coś więcej: Europejczycy mają prawo do najlepszych możliwych warunków zdrowotnych, to samo tyczy się zwierząt i roślin. Dlatego właśnie potrzebujemy surowych, dokładnych kontroli w całej Unii Europejskiej. Nowa legislacja ma także poprawić zdrowie i dobrostan zwierząt. Ma położyć kres praktykom maltretowania zwierząt na przykład podczas uboju" – wyjaśnia posłanka Karin Kadenbach (S&D, Austria).


Redakcja AgroNews, fot.: K.Szałaj
Źródło: Palament Europejski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here