Plan białkowy i wyrównanie dopłat. Rozmowy na szczycie w Brukseli

O przyszłości rolnictwa, produkcji żywności, strategii dotyczącej biogospodarki i planie białkowym dyskutowali wczoraj w Brukseli unijni ministrowie rolnictwa.

rolnik, rolnictwo, portal rolny, minister rolnictwa, Krzysztof Jurgiel, WPR, biogospodarka, plan białkowy, wyrównanie dopłat


– Jeżeli chodzi o Wspólną Politykę Rolną, to po półrocznej dyskusji nad komunikatem Komisji Europejskiej, większość spraw udało się już ustalić.  Uzgodniono kwestię  zabezpieczenia środków na WPR. Chodziło o to, aby nie były one mniejsze. Było to postulat ministrów. Polska deklaruje zwiększenie składki i jest to rozważane przez polski rząd – mówił po posiedzeniu minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Krzysztof Jurgiel zwrócił uwagę, że problemy występujące na obszarach wiejskich  oraz bariery rozwojowe należy likwidować w sposób solidarny, również w wymiarze finansowym, przede wszystkim w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy, poprawiania standardów życia na obszarach wiejskich.

Wyrównanie wciąż istniejących różnic rozwojowych pomiędzy państwami członkowskimi, jak i też miastami a obszarami wiejskimi, wymaga znaczącego i komplementarnego zaangażowania wielu polityk UE w tym polityki spójności. Z tego względu Polska pozytywnie ocenia zaproponowany w Komunikacie KE mechanizm weryfikowania wpływu różnych polityk na sytuacje obszarów wiejskich – powiedział Jurgiel.

 

Komentarz ministra rolnictwa po spotkaniu  Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE.

Po równo dla wszystkich

Minister podniósł także po raz kolejny kwestię wyrównania dopłat bezpośrednich.

– Płatności bezpośrednie nadal są oparte o historyczne poziomy produkcji, chociaż obecnie wszyscy rolnicy w UE muszą wypełniać te same wymogi i cele, które są silnie powiązane z zarządzaniem użytkami rolnymi. Polska kierunkowo popiera propozycję mechanizmów służących lepszemu ukierunkowaniu wsparcia na małe i średnie gospodarstwa – mówił minister.

Jurgiel argumentował również potrzebę  utrzymania płatności związanych z produkcją w sektorach o szczególnym znaczeniu społecznym, gospodarczym czy środowiskowym, by zachować różnorodność unijnego rolnictwa.

Ta forma płatności powinna wspierać przede wszystkim sektory wymagające dużego zaangażowania siły roboczej, korzystne dla środowiska (np. uprawy wysokobiałkowe itp.) i poddane największej presji konkurencyjnej wynikającej z umów liberalizujących handel UE – uważa szef polskiego resortu.

Biogospodarka

Ministrowie  dyskutowali także o europejskiej strategii dotyczącej biogospodarki oraz  roli rolnictwa w tej dziedzinie. Komisja zapowiedziała przygotowanie strategii w tej sprawie w drugiej połowie 2018 roku. Podczas rozmów zwrócono uwagę na konieczność rozwoju badań w zakresie nowych technologii i innowacyjnych sposobów produkcji oraz zapewnienia, że nowe rozwiązania będą dostępne dla rolników. W tym celu konieczne są działania informacyjne i doradztwo dla rolników. Ministrowie podkreślali, że pozycja producentów pierwotnych (rolników i leśników) w łańcuchu wartości powinna ulec wzmocnieniu. Istotne jest także zwiększanie synergii między różnymi politykami i programami.

Plan białkowy

Unijny komisarz  ds. rolnictwa Phil Hogan przedstawił harmonogram prac nad „Unijnym planem  białkowym”. Komisja Europejska zamierza  opublikować ten plan do końca 2018 roku. W ramach prac przygotowawczych zostaną zorganizowane 4  warsztaty tematyczne  na następujące tematy: badania i innowacje, agronomia, łańcuch dostaw, potencjał rynkowy. Komisja przygotuje w ramach konsultacji i przekaże państwom członkowskim  kwestionariusz z pytaniami w tym zakresie.

Redakcja ĄgroNew
Źródło: MRiRW, Komisja Europejska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here