Plantatorzy buraka cukrowego apelują do KE ws. cukru. Zapowiadają zmiejszenie upraw

Europejscy plantatorzy buraków cukrowych wzywają do stabilności na rynku cukru w UE, a także apelują do Komisji Europejskiej o podjęcie stosownych działań.

 \"rolnictwo,

Na Zgromadzeniu Generalnym, które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2015 roku, w Brukseli europejscy plantatorzy buraków oraz prezes Bernhard Conzen, a także wiceprezesi Eric Lainé i Jorn Dalby z zadowoleniem przyjęli wyniki produkcyjne kampanii 2014/15. W 13 z 19 krajów UE, w których uprawia się buraki osiągnięto rekordowe plony. Średni plon cukru wyniósł około 12,8 t/ha (w rekordowej do tej pory kampanii 2011/12 odnotowano 12,2 t/ha). Odzwierciedla to dobre warunki klimatyczne podczas sezonu, ale także postęp dokonany zarówno przez hodowców jak i plantatorów buraków w zapewnieniu zrównoważonej uprawy buraków.

Jednakże plantatorzy buraków wyrazili silne zaniepokojenie wyjątkowo trudną sytuacją na europejskim rynku cukru (odnotowano 43% spadek średniej ceny cukru w ​​UE od stycznia 2013). Europejscy plantatorzy buraków będą reagować przeniesieniem dużych ilości buraków i cukru na kampanię 2015/16 oraz zmniejszeniem powierzchni upraw w 2015 o około 12%. Wyrazili także głębokie zaniepokojenie niejasnościami wynikającymi ze zniesienia systemu kwot od 1 października 2017 r. Wzywają Komisję Europejską i niedawno utworzoną grupy ekspertów ds. przyszłości rynku cukru do szybkiego wyjaśnienia tych niepewności i przekazania wyraźnego sygnału dla sektora, a w szczególności:

  •  sprzeciwienia się wszelkim środkom tymczasowym (dodatkowych importów cukru surowego i uwolnienia produkcji pozakwotowej) w kampaniach 2014/15 i 2015/16 jako, że rynek cukru w ​​UE jest więcej niż wystarczająco zaopatrzony;
  • szybkiego wydania uwarunkowań dla dopłat do prywatnego przechowywania cukru w ​​związku z bardzo niskim poziomem cen rynkowych cukru;
  • nieustępliwości w negocjacjach handlowych porozumień dwustronnych i wielostronnych oraz zaprzestania dalszego przyznawania dostępu do unijnego rynku cukru państwom trzecim;
  • aktywnego zapewnienia w WTO, że konkurenci z krajów trzecich przestrzegają swoich zobowiązań wobec WTO. Komisja Europejska dereguluje swoją politykę cukru i wymusza na sektorze cukru w ​​UE ścisłe przestrzeganie limitów eksportowych w ramach WTO. W tym samym czasie Tajlandia, Indie i Brazylia aktywnie regulują i wspierają swój przemysł cukrowniczy;
  • zapewnienia równego traktowania producentów cukru i izoglukozy w kwestii przeniesienia w kampanii 2016/17;
  • wprowadzenia niezbędnych zasad od 1 października 2017 r. w przepisach wykonawczych dot. WOR (Wspólnej Organizacji Rynków), które zapewnią przejrzystość rynku i przepływ odpowiednich informacji dla plantatorów buraków cukrowych dotyczących:
  • szczegółowego schematu raportowania cen na podstawie cen otrzymywanych od przedsiębiorstw, jak również,
  • bilansu cukru, izoglukozy i etanolu na podstawie danych statystycznych zebranych od przedsiębiorstw.

Ponadto, po 3 latach dyskusji, europejscy plantatorzy buraków wzywają instytucje europejskie oraz kraje członkowskie do szybkiego przyjęcia stabilnej i konsekwentnej polityki UE w dziedzinie energii odnawialnej, z co najmniej 7% udziałem biopaliw w benzynie, zapewniając przyszłość rozwoju produkcji bioetanolu w UE.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Dag Terje Filip Endersen

Źródło: KZPBC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here