Podatek rolny 2024: W tym roku rolnicy dostaną zwrot. Jak wnioskować o umorzenie?

W tym roku rolnicy dostaną zwrot części podatku rolnego. Jest projekt ustawy, który zakłada utrzymanie w 2024 roku podatku z ubiegłego roku.

Podatek rolny 2024: W tym roku rolnicy dostaną zwrot. Jak wnioskować o umorzenie?

Protestujący rolnicy borykają się z niekorzystną sytuacją, spowodowaną niskimi cenami skupu produktów rolnych oraz czasami brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców ziarna. Dodatkowo, niska opłacalność lub jej brak zbiegają się w czasie z wysoką stawką podatku rolnego. Dlatego też utrzymanie podatku rolnego na poziomie z 2023 roku stało się jednym z głównych postulatów wyrażanych podczas protestów rolniczych.

Jaki podatek rolny w 2024 roku?

Stawka podatku rolnego jest ustalana na podstawie średniej ceny żyta z 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, które publikuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego co roku w październiku. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z jesieni 2023 roku cena żyta wynosiła 89,63 zł za 1 dt.

Na tej podstawie stawka podatku rolnego za 2024 rok wynosi:

  • 224,08 zł za hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstwa rolnego,
  • 448,15 zł za hektar pozostałych gruntów.

W porównaniu do poprzedniego roku, podwyżka wynosi 38,95 zł za hektar przeliczeniowy gruntów gospodarstwa rolnego, oraz 77,80 zł dla pozostałych gruntów rolnych. Rada gminy ma możliwość obniżenia ceny żyta, co skutkuje obniżeniem podatku rolnego.

Rolnicy podatek rolny płacą w czterech ratach:

  • do 15 marca,
  • do 15 maja,
  • do 15 września,
  • do 15 listopada.

Do czasu uchwalenia nowej ustawy trzeba płacić podatek rolny w ratach wg stawek uchwalonych w danej gminie.

Podatek rolny w 2024 roku taki sam jak w 2023 roku

W drugim kwartale 2024 roku planowane jest przyjęcie projektu ustawy dotyczącej zwrotu części podatku rolnego za rok 2024. Taką datę uwzględniono w informacji opublikowanej 29 marca w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia czytamy: „Z uwagi na to, że GUS ogłosił za 11 kwartałów poprzedzających IV kwartał 2023 r. cenę żyta wyższą, niż w poprzednim roku o 21 proc. uwzględniając wzrost kosztów produkcji rolnej, głównie nośników energii i nawozów, jest zasadne pozostawienie wysokości podatku rolnego na poziomie roku 2023”.

Rolnicy, którzy płacą podatek rolny w ratach otrzymają zwrot nadpłaconej części w czwartej racie podatku: „Zwrot podatku będzie następował w formie kompensaty części podatku rolnego przypadającej do zapłaty czwartej racie podatku rolnego lub w formie zwrotu części podatku rolnego w całości zapłaconego do dnia złożenia wniosku, który to zwrot będzie następował bez zbędnej zwłoki”.

Zasady umarzania podatku rolnego

Gminy już informują swoich beneficjentów o możliwości złożenia wniosku o umorzenie podatku rolnego.

  • Wniosek o umorzenie podatku rolnego rozpatrywany jest w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 67a § 1 tej ustawy, organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe. 
  • Wniosek o umorzenie podatku rolnego można złożyć najwcześniej dzień po terminie płatności podatku. Umorzenie podatku jest możliwe jedynie w odniesieniu do zaległości podatkowej.
  • Z umorzenia zaległości podatkowej może skorzystać podatnik, u którego zaistniały przesłanki mające wpływ na obniżenie zdolności płatniczej tj. powódź, pożar, kradzież choroba lub inne zdarzenie uznane za wyjątkowe. W obowiązku organu podatkowego jest zbadanie czy zaistniały przesłanki o charakterze „ważnego interesu podatnika” lub „ważnego interesu publicznego”.
  • Organ podatkowy przed podjęciem decyzji o rozstrzygnięciu wniosku ma obowiązek żądać przedstawienia przez wnioskodawcę dowodów niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego poprzez złożenie dokumentów obrazujących sytuację finansową, majątkową, rodzinną, uzyskiwanych dochodów i wydatków własnych oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ( np. odcinków rent, emerytur, wynagrodzeń za pracę, wyciągów z rachunków bankowych, rachunków za opłaty, spłat kredytów, pożyczek, wydatków na leki itp.) w celu dokonania ich oględzin.

Decyzje w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych mają charakter uznaniowy. Organ podatkowy na podstawie zebranego materiału dowodowego ocenia czy w konkretnej sprawie wystąpiły przesłanki ważnego interesu podatnika  bądź ważnego interesu publicznego. Zastosowanie ulgi nie może mieć charakteru powszechnego.

Źródło: gov.pl, Gmina Witkowo,

Agata Molenda
Agata Molendahttps://agronews.com.pl
Redaktor portalu agronews.com.pl. Email: a.molenda@agronews.com.pl

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Arktyczny chłód nadpływa nad Polskę. Uwaga na przymrozki!

Najbliższy tydzień zapowiada się jako pochmurny i deszczowy. Intensywnie popada szczególnie w weekend na Pomorzu oraz w Sudetach. Na północnym wschodzie i w rejonach górskich możliwe opady deszczu ze śniegiem i samego...
13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics