Policja apeluje: za zabrudzenie drogi nawet 1500 zł kary

Policja apeluje do rolników prowadzących prace na polach, aby zadbali o bezpieczeństwo i stan dróg publicznych, z których korzystają. Każdy kto przez swoje zaniedbanie doprowadzi do zabrudzenia drogi popełnia wykroczenie i co gorsze stwarza niebezpieczeństwo zdarzenia komunikacyjnego.

W okresie jesiennych prac polowych, w pobliżu pól uprawnych często dochodzi do zanieczyszczenia jezdni przez maszyny rolnicze. Przed wyjazdem z pola, gdy koła maszyny rolniczej oblepione są ziemią, należy starannie je oczyścić z wszelkich nieczystości, tak aby nie zabrudzić utwardzonej nawierzchni drogi publicznej. Podobnie jest w przypadku wywozu obornika. Powinien być tak zabezpieczony na przyczepie, aby z niej nie wypadał podczas jazdy. W przeciwnym razie błoto z kół ciągnika oraz inne nieczystości pozostają na jezdni tworząc śliską warstwę, która stanowi zagrożenie dla innych niespodziewających się utrudnień użytkowników.

Oczyść koła przed wyjazdem z pola

Niewątpliwie czyszczenie kół i zabezpieczanie przyczep jest uciążliwym obowiązkiem, ale koniecznym dla zachowania właściwego bezpieczeństwa. Odpowiedzialnym za nie jest bowiem nie tylko zarządca drogi, ale również jej użytkownik.

Warto także pamiętać, iż jadąc na pole lub z niego wracając, odpowiednio zabezpieczyć przewożony ładunek. Powinniśmy zadbać o to, aby nic na jezdnię nie spadało i nie skapywało. Pamiętać należy również o tym, że podczas transportu ciągnikiem rolniczym z przyczepą, siana, bel słomy czy innych ładunków, powinny być one odpowiednio zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem. W momencie gdy ładunek wystaje ponad 0,5 m poza obrys pojazdu, musi być na końcu oznakowany, zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 61 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przy zwożeniu do gospodarstwa płodów rolnych, np. roślin okopowych — zatroszczmy się o to, aby przyczepę odpowiednio uszczelnić i nie usypujmy na niej zbyt wysokich gór materiałów, z których łatwo mogłyby się stoczyć na jezdnię.

Złogi błota i innych substancji, które pozostawiają po sobie pojazdy rolnicze, zwiększają prawdopodobieństwo występowania zdarzeń drogowych.

Policjanci przypominają, że zanieczyszczanie drogi stanowi wykroczenie, za które grozi grzywna nawet do 1500 złotych albo kara nagany.

http://www.pyrzyce.policja.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here