Polska zaskarży Brukselę. Chodzi o 115 mln euro dla grup producentów rolnych

Rząd zapoznał się ze skargą Polski przeciw Komisji Europejskiej w sprawie wstrzymania 115 mln euro ze środków wydanych na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2012-2013 – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Skargę do sądu ma złożyć Minister Spraw Zagranicznych.

 

\"rolnictwo,

 

Rząd zdecydował o skorzystaniu przez Polskę z prawa do wniesienia skargi do sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z 15 listopada 2016 r., wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w części wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej 38 984 850,50 euro oraz 76 816 098,12 euro, wydatkowane przez agencję płatniczą akredytowaną przez Polskę.

W kwestionowanej decyzji Komisja Europejska zastosowała wobec Polski korekty finansowe w odniesieniu do wydatków poniesionych przez nasz kraj w latach budżetowych 2012 i 2013 w ramach środka „Owoce i warzywa – wstępnie uznane grupy producentów” w łącznej kwocie 115 800 948,62 euro. Podstawą zastosowania przez Komisję Europejską korekt finansowych były rzekome uchybienia dotyczące przeprowadzenia przez władze polskie kontroli u wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw korzystających z unijnej pomocy.

Zdaniem KE, poważne niedociągnięcia w systemie kontroli uznawania i kontroli inwestycji nie pozwalały na weryfikację, czy unijna pomoc jest wypłacana zgodnie z prawem. Komisja zarzuca Polsce również uchybienia dotyczące odzyskiwania pomocy wypłaconej grupom producentów, które ostatecznie nie uzyskały uznania.

W skardze Ministerstwo Spraw Zagranicznych podniesie przede wszystkim, że ustalenia Komisji są błędne, ponieważ wszystkie wydatki zostały dokonane zgodnie z wymogami unijnymi. Władze polskie prawidłowo stosowały przepisy dotyczące odzyskiwania pomocy wypłaconej grupom producentów oraz kontroli inwestycji.

Ponadto, Komisja Europejska zastosowała korektę ryczałtową w wysokości rażąco nadmiernej w stosunku do ryzyka ewentualnej straty finansowej dla budżetu Unii. MSZ wskaże ponadto, że okres objęty korektą finansową jest dłuższy niż pozwalają na to przepisy unijne (tzn. przekracza 24 miesiące poprzedzające otrzymanie przez Polskę uwag Komisji).

Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here