Posłowie określili próg przychodu rocznego dla rolnika!

3 kwietnia 2014 r. Komisje: Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyły sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1640 i 1942).

 

\"\"

 

Projekt z druku nr 1640 dotyczy umożliwienia rolnikom nieopodatkowanej produkcji i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych takich jak np. pieczywo czy sery. Posłowie zdecydowali, że zwolnienie będzie limitowane kwotą 7.000 zł przychodu rocznie.

W dniu 5 lutego br. Komisje podjęły decyzję o odstąpieniu od rozpatrywania poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do ww. projektu i wystąpieniu do Prezydium Sejmu z wnioskiem o ponowne skierowanie sprawozdania z druku nr 1942 do Komisji w celu sporządzenia poprawionego sprawozdania.

W dniu 11 lutego br. Prezydium Sejmu – zgodnie z art. 47 ust. 3 regulaminu Sejmu – skierowało sprawozdanie z druku nr 1942 ponownie do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu sporządzenia poprawionego sprawozdania.

Czytaj także:
Nie będzie zakazu handlu w niedzielę!
Strefa z ograniczeniami zmniejszona!
Komu przysługuje wsparcie wynikające z ASF?!

Komisje, kierując się przesłankami, o których mowa w art. 47 ust. 2 pkt 2 regulaminu Sejmu, przyjęły poprawione sprawozdanie w brzmieniu sprawozdania podkomisji.

Wyznaczono do 9 kwietnia br. termin dla ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE na przedstawienie opinii.

W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Janusz Cichoń oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Tadeusz Nalewajk.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu 
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here