Prawnicy potrzebni od zaraz…

Minister Marek Sawicki spotkał się 9 lutego br. z przedstawicielami przetwórców mięsa wieprzowego oraz drobiowego, a także sieci handlowych. Spotkanie było kontynuacją dyskusji na temat sytuacji na rynku mięsa, w szczególności wieprzowiny, rozpoczętej podczas spotkania producentów i przetwórców w dniu 27 stycznia br.

Oprócz bieżącej sytuacji na rynku wieprzowiny podczas spotkania poruszano przede wszystkim kwestie relacji między sieciami handlowymi i przetwórcami, a także promocji polskiego mięsa i jego produktów.
Minister przypomniał, że w 2008 r. jako jeden z nielicznych podnosił problem spekulacji na rynku żywnościowym oraz problemy relacji w łańcuchu żywnościowym. Dziś dyskusje na ten temat toczą się na forum Unii Europejskiej. „Obecnie nie ma na forum unijnym i światowym liczących się polityków, którzy nie dostrzegaliby, że w obecnym wzroście cen żywności czynnik spekulacyjny jest dość istotny” – powiedział minister.

„Jeśli odniesiemy się do potrzeb żywnościowych świata, rosnącego popytu i jednocześnie wolumenu produkcji rolniczej, to mechanizm rynkowy jakim jest relacja popyt-podaż, nie wskazuje na konieczność tak drastycznych i tak wysokich wzrostów cen żywności – dodał Marek Sawicki.

Minister zaproponował, aby w najbliższym czasie zorganizować spotkanie prawników reprezentujących sieci handlowe i przetwórców, przy udziale prawników resortu rolnictwa. Celem takiego spotkania będzie dyskusja na temat kształtu umów zawieranych przez sieci handlowe i branżę mięsną. Minister zaproponował również sygnatariuszom umów rozważenie możliwości zbadania obecnego ich kształtu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Marek Sawicki zadeklarował zainicjowanie dyskusji, w ramach powołanej przez niego Rady Promocji Polskiego Sektora Rolno-Spożywczego, na temat strategii promocji polskiej żywności, z udziałem funduszy promocji artykułów rolno-spożywczych. Zwrócił się do obecnych na spotkaniu przedstawicieli branży o powołanie zespołu, który zajmie się kwestią sprecyzowania wymogów jakościowych dla wyrobów mięsnych, zwłaszcza w kontekście promocji polskiej żywności.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here