Procedury korzystania z usług doradczych

Kto może skorzystać z usług doradczych?

Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

 • w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy otrzymały płatność bezpośrednią, albo ostateczną decyzję o przyznaniu jednolitej płatności obszarowej;
 • posiadają numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • prowadzą działalność w zakresie produkcji roślinnej albo w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005 r. str. 1 z późn. zm.)


Co należy zrobić żeby skorzystać z usługi
?

 1. Zawrzeć umowę w formie pisemnej z podmiotem doradczym o świadczenie przynajmniej:

 

 • usługi kompleksowej oceny gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymogów wzajemnej zgodności oraz
 • usługi polegającej na kompleksowej ocenie gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 1. Złożyć wniosek o przyznanie pomocy z tytułu korzystania z usług.
 2. Skorzystać z usług doradczych przed upływem 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna.
 3. Złożyć wniosek o płatność.

Termin i miejsce składania wniosków

 1. Wnioski wraz z załącznikami składamy do Biura Powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
 2. Wnioski składamy raz w danym roku (w tym lasy) i przyjmowane są do wyczerpania limitów środków.
 3. W przypadku gdy usługi doradcze objęte umową nie zostały zrealizowane do dnia upływu terminu złożenia wniosku o płatność, beneficjent składa wniosek o płatność w kolejnym roku kalendarzowym, ale nie później niż w okresie 24 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.

Wysokość pomocy

 1. Pomoc wynosi 80% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych netto na usługi doradcze zrealizowane po dniu, w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna.
 2. Suma płatności w latach 2007-2013 nie może przekroczyć równowartości 1500 euro (ok. 6000 zł)

Źródło: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, www.modr.mazowsze.pl, fot. sxc.hu

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Wędzone jabłko sechlońskie z oznaczeniem ChOG

Nazwa „wędzone jabłko sechlońskie” 9 kwietnia 2024 r. została zarejestrowana przez Komisję Europejską jako Chronione Oznaczenie Geograficzne w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych...
13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics