Przeciwnicy GMO: Panie ministrze, czas działać!

W dniu MARSZU W OBRONIE PSZCZÓŁ – 15 marca – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki podpisał projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych.

\"\"
 

– Projekt ten jest długo oczekiwanym aktem prawnym, który niezwłocznie powinien wejść w życie, nim rolnicy rozpoczną sezon wiosennych siewów. Tymczasem Minister Sawicki rozwiewa nasze nadzieje pisząc: \’\’Zakaz…będzie wprowadzony po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej…\’\’ – ubolewa Koalicja POLSKA WOLNA OD GMO.

Ekolodzy z Koalicji uważają, że negocjacje z Komisją Europejską, które mogą trwać długie miesiące, należy prowadzić po uprzednim wprowadzeniu w życie zakazu w Polsce. Taką kolejność wydawania decyzji podjęły wszystkie kraje, które już dawno mają wprowadzone zakazy na kukurydzę MON810 i ziemniaka Amflora.

W ciągu kilku dni setki osób prywatnych i organizacji z Polski i z innych krajów UE wysłało listy do ministra Sawickiego, domagając się natychmiastowego wprowadzenia zakazu stosowania materiału siewnego wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 oraz uprawiania ziemniaka Amflora. Listy wysyłają rolnicy, naukowcy, artyści, studenci, ekonomiści, elektrycy, pracownicy socjalni, nauczyciele, zootechnicy, a nawet programiści.

Ponadto ponad 38 tysięcy organizacji i osób prywatnych podpisało petycję w sprawie zakazu rejestrowania nasion, obrotu i upraw roślin GMO w Polsce.

Tymczasem przeciwnicy GMO zwracają uwagę, że minister Sawicki milczy w tej kwestii.

– Pragnę zwrócić uwagę na istniejący w świecie konsensus naukowy co do faktu, że raz uwolnione GMO do środowiska zapoczątkowują procesy, których nie da się już odwrócić (zob. np. stanowisko ekspertów FAO (2003) lub w dowolnym artykule najnowszego Biuletynu Komitetu Ochrony Przyrody PAN nr 2/2011, w całości poświęconemu zagrożeniom ze strony GMO uwalnianych do środowiska, na podstawie przeglądu wyników ok. 100 badań naukowych ze świata)… Tym pilniejsze staje się więc wprowadzenie zakazu uwalniania GMO do środowiska, zwłaszcza w formie upraw, gdyż proces skażenia biologicznego przez GMO upraw ekologicznych, tradycyjnych i konwencjonalnych, w krajach, gdzie je dopuszczono, postępuje…Ze względu zwłaszcza na cechę nieodwracalności tych procesów domagam się natychmiastowego wprowadzenia zakazu: stosowania materiału siewnego wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 oraz sadzenia i uprawy ziemniaka AMFLORA…Domagam się też wyciągnięcia sankcji wobec fir m oferujących  niedozwolony w Polsce materiał siewny transgenicznej kukurydzy odmian MON 810 – napisał do ministra Sawickiego dr Jacek J. Nowak, specjalista mi. w problematyce bezpieczeństwa żywieniowego, członek grupy naukowej z Koalicji POLSKA WOLNA od GMO.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here