Przedłużenie zasiłku opiekuńczego dla rolników

Okres wypłaty zasiłków opiekuńczych dla rolników został wydłużony do 12 lipca br.

 

Zasiłki opiekuńcze będą wypłacane przez okres na jaki zostały zamknięte placówki zapewniające opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole oraz inną placówkę lub nianię albo podmiot zatrudniający dziennych opiekunów, z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, a także w przypadku podjęcia przez uprawnionych rodziców lub opiekunów decyzji o nie korzystaniu z usług placówek opiekuńczych i dalszym osobistym sprawowaniu opieki,  jednak nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2020 r.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają działalność

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania Covid-19, ogłoszone 26 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 749).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 29 czerwca 2020 r.

Źródło: KRUS/MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here