Przejęto 122 tony nielegalnych pestycydów. W wielkiej akcji Europolu pomógł PSOR

W ramach operacji przeprowadzonej w 16 krajach Unii Europejskiej, celnicy skonfiskowali 122 tony nielegalnych pestycydów – poinformował wczoraj Europol.

\"rolnik,

 

Europol wraz z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych wsparł międzynarodową operację prowadzoną w największych portach morskich i portach lotniczych oraz na granicach lądowych Belgii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii , Szwecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i na granicy lądowej Holandii, która przewodziła działaniom operacyjnym.

W ciągu 10 dni operacji o nazwie Silver Axe II właściwe organy z wymienionych 16 krajów UE zaangażowały się w kontrolę ponad 940 przesyłek zawierających środki ochrony roślin.

Przejęto 122 tony podrobionych środków ochrony roślin

Działania służb zostały wycelowane w rosnące zagrożenie importem, wprowadzaniem na rynek i sprzedażą pestycydów nielegalnych oraz niespełniających odpowiednich norm, a ponadto naruszeniem praw własności intelektualnej: znaków towarowych, patentów i praw autorskich. Efektem działań różnych organów ścigania w krajach uczestniczących w operacji było skonfiskowanie prawie 122 ton podrobionych, nieznanych lub posiadających sfałszowane dokumenty pestycydów. Wykryto w sumie 48 takich spraw, co doprowadziło do wszczęcia dalszych dochodzeń prowadzonych przez władze.

– Ta operacja po raz kolejny pokazuje, że współpraca skoordynowanych sił jest kluczowym elementem pomyślnych wyników działań wymierzonych w organizacje przestępcze, które zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu naszych obywateli w pogoni za łatwym zyskiem. Europol będzie nadal wspierać współpracę organów ścigania z branżą środków ochrony roślin. Nasze działania oparte na wymianie informacji i przetwarzaniu danych niewątpliwie ułatwią inne działania operacyjne tego rodzaju w przyszłości – powiedział Wil van Gemert, zastępca dyrektora operacyjnego Europolu.

\"\"

Tłum. 122 tony skonfiskowanych podrobionych pestycydów wystarczyłyby na oprysk 4 888 km2 równych prawie dwukrotnej powierzchni Luksemburga.

Pomógł polski PSOR 

Współpraca z sektorem prywatnym i organami europejskimi i międzynarodowymi ma kluczowe znaczenie. W fazie przygotowawczej oraz w trakcie operacji uczestniczyły CropLife International, Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin ECPA oraz Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin ECCA, reprezentujące przemysł ochrony roślin oraz EC-DG SANTE, OLAF, Interpol i FAO z sektora publicznego. Sektor prywatny również odegrał ważną rolę w prowadzeniu działań operacyjnych, a zwłaszcza Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin – PSOR.

Nielegalne pestycydy bardzo groźne

– Pestycydy, jak wszystkie dobra posiadające wysoką wartość, są celem fałszerzy, ale w przeciwieństwie do podróbek butów lub koszulek, sfałszowane i nielegalne pestycydy stanowią bardzo realne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Operacja Silver Axe ponownie naświetliła problem i potrzebę kontynuowania wspólnej walki – powiedziała Graeme Taylor, Dyrektor ds. Publicznych ECPA.

Wspólnie przeciwko fałszerzom

– Miarą sukcesu tej operacji jest nie tylko konfiskata 122 ton nielegalnych pestycydów: przynajmniej tak samo ważna jest współpraca między organami ścigania coraz większej liczby państw członkowskich. Skoordynowane działanie doprowadzi do zwiększenia efektywności w walce z tą formą przestępczości zorganizowanej, która stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi, upraw i środowiska – powiedział Hans Mattaar, Dyrektor Techniczny ECCA.

Aleksandra Szymczak
Redakcja AgroNews, fot. Podkarpacka Administracja Skarbowa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here