Przyszłość KRUS pewna, wzrosną emerytury dla rolników. Kasa podsumowała rok

KRUS nie zostanie zlikwidowany, a od marca najniższa emerytura rolnicza będzie wynosić 1000 zł – zapewniał wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski na konferencji prasowej podsumowującej rok pracy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

\"\"

W konferencji wziął udział wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Prezesowi KRUS Adamowi Sekścińskiemu towarzyszyli jego zastępcy – Janina Pszczółkowska i Andrzej Kneć.

 

Wiceminister Romanowski powiedział, że nie ma planów włączenia rolników do powszechnego systemu ubezpieczeń.

– Dla polskich rolników nadal będzie istniał odrębny system ubezpieczenia społecznego. Nie ma powodów, aby włączać te działania do powszechnego systemu. Rolnikom polskim należy się odrębne zabezpieczenie społeczne – mówił Romanowski.

Ważną zmianą w systemie ubezpieczenia rolników jest waloryzacja emerytury. Od marca 2017 roku wszystkie najniższe świadczenia zostaną podwyższone do kwoty 1000 zł (do tej pory było to 882 zł).

Aktualnie KRUS wypłaca ok. 1,2 mln świadczeń emerytalno-rentowych, w tym ok. 400 tys. są to świadczenia poniżej 1000 zł – poinformował prezes KRUS Adam Sekściński.

I dodał, że na podwyższeniu emerytury skorzysta ok. 400 tys. (34 proc.) emerytów i rencistów,  w tym 200 tys. (17 proc.) emerytów pobierających emerytury za przekazane gospodarstwa rolne Państwu lub następcy.

Pozostali świadczeniobiorcy otrzymają gwarantowaną podwyżkę na poziomie co najmniej 10 zł – wyjaśniał prezes.

W tym roku nastąpiły również zmiany dotyczące wysokości zasiłku macierzyńskiego. Został on upodobniony do świadczenia rodzicielskiego w systemie powszechnym i wynosi 1000 zł na dziecko. Zasiłek ten przysługuje przez 12 miesięcy. Do tej pory KRUS w 2016 roku wypłaciła na ten cel 115 mln zł.

Kolejną ważną zmianą jest objęcie dzieci rolników dodatkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

– Z myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie Fundusz Składkowy zawarł umowę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisą, która jest ważna od 14 października br. do 13 października 2017 r., zostało objęte pół miliona dzieci do lat 16, których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczony w KRUS – poinformował Sekściński.

Dzieci te są zwolnione z dodatkowych opłat na ubezpieczenie od NNW , realizowane np. przez szkoły.

Dla wielu rolników istotną zmianą jest także stworzenie możliwości większego zarobkowania poza rolnictwem. Od 1 stycznia 2017 r. rolnik, pracując na umowę zlecenie lub umowę agencyjną, będzie mógł zarobić do 2000 zł.

– Zwiększy to szanse na podjęcie dodatkowej pracy poza rolnictwem osobom ubezpieczonym w Kasie – powiedział prezes.

W tym roku w KRUS tego rodzaju umowy wykonywało około 8 tys. osób.

Jedną z najważniejszych kwestii dotyczących ubezpieczenia rolników jest zmiana wieku emerytalnego.

− Sejm 16 listopada br. uchwalił zmianę ustawy i obniżył powszechny wiek emerytalny (do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) zarówno w systemie powszechnym, jak i rolniczym. W ten sposób powrócono do zasad obowiązujących w tym zakresie przed 1 stycznia 2013 r. – podkreślił wiceminister.

Wśród celów KRUS na następny rok wiceminister wymienił działania dotyczące polityki senioralnej. KRUS chce m.in. wprowadzić program dziennej rehabilitacji rolników.

– Od następnego roku rozpoczynamy realizację programów pilotażowych dotyczących usług opiekuńczych dla osób starszych oraz usług rehabilitacyjnych skierowanych do osób ubezpieczonych w KRUS – poinformował Romanowski.

Ubezpieczeniu społecznemu w KRUS podlega ponad 1,3 mln osób, z czego prawie milion to płatnicy składek. Emerytury z KRUS wynoszą średnio ok. 47 procent emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here