Rewolucyjne szacowanie skutków suszy do konsultacji społecznych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe zasady szacowania skutków klęski suszy.

Ogólne założenia projektu wychodzą naprzeciw zgłaszanym wielokrotnie przez Wielkopolską Izbę Rolniczą postulatom uproszczenia całego systemu obsługi poszkodowanych przez tę klęskę i ograniczenia błędów przy sporządzaniu protokołów. Ponadto należało przyjąć nowe rozwiązania w zgodne z obowiązującymi ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19.

Ministerialny projekt jest rewolucyjny

Ministerialny projekt śmiało można nazwać rewolucyjnym. Otóż zakłada on, że rolnik posługując się „publiczną aplikacją” dostępną na stronie internetowej „urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji” sam wygeneruje wniosek, który automatycznie z systemu informatycznego ARiMR pobierze dane o działkach rolnych i zwierzętach gospodarskich. Rolnik we wniosku poda oszacowany przez siebie procent strat, który zostanie skonfrontowany z danymi zawartymi w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR). Jeżeli podany przez rolnika procent strat będzie wyższy niż przyjęty w monitoringu, aplikacja skoryguje tę wartość do wysokości wynikającej z SMSR. Podobna korekta nastąpi automatycznie, gdy rolnik zawyży liczbę zwierząt czy poda zawyżone dodatkowe koszty w produkcji zwierzęcej. Projekt rozporządzenia zawiera wykaz gatunków zwierząt, dla których straty w produkcji pasz objętościowych czy soczystych będzie można uznać za dodatkowe koszty poniesione w związku z wystąpieniem suszy.

Wniosek podpisany elektronicznie

Powstały w ten sposób wniosek zostanie przez rolnika podpisany elektronicznie podpisem zaufanym i będzie podstawą do sporządzenia protokołu przez komisję klęskową. Do wniosku rolnik będzie mógł dołączyć dokumentację fotograficzną.

Jak podkreśla resort rolnictwa, aplikacja znacznie usprawni proces szacowania szkód powstałych w wyniku suszy przede wszystkim poprzez ograniczenie błędów i poprzez wyeliminowanie udziału w szacowaniu komisji klęskowej skrócenie czasu na uzyskanie informacji o wysokości szkód stanowiącej podstawię do ubiegania się o pomoc. Komisja klęskowa dysponując wszystkimi danymi bezzwłocznie sporządzi protokół oszacowania szkód.

Preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji również przez  aplikację

W oparciu o protokół wygenerowany przez aplikację publiczną producent rolny, także poprzez tę aplikację, będzie mógł złożyć wniosek o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji. Dopłaty do preferencyjnego oprocentowania będą mogły być stosowane przez okres 4 lat od dnia 30 września roku, w którym wystąpiła susza. Preferencyjne oprocentowanie określono w projekcie na 0,5% w skali roku, o ile rolnik spełni obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym od ryzyka suszy (z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych). W przeciwnym razie, oprocentowanie będzie ustalane w oparciu o wskaźnik WIBOR, nie będzie jednak wyższe niż 2,855% rocznie. Zwróćmy uwagę, że w dotychczas obowiązujących przepisach nie było wymogu ubezpieczenia upraw od ryzyka suszy.

Izby sprzeciwiają się elektronicznemu szacowania suszy!

W podobny sposób będzie możliwe wnioskowanie także o pomoc w formie dotacji. Także w tym przypadku uzyskanie pomocy w pełnej wysokości uzależnione będzie o ubezpieczenia przynajmniej połowy powierzchni upraw od ryzyka suszy. Planuje się także zróżnicowanie stawki pomocy w przypadku użytków zielonych od obsady zwierząt z gatunku bydło, owce lub kozy.

Pomoc dla producentów, u których szkody przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji

Powyższe formy pomocy będą dostępne dla producentów rolnych, którzy w wyniku suszy ponieśli szkody w wysokości większej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie.

Źródło: WIR

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,521ObserwującyObserwuj
5,420SubskrybującySubskrybuj

Solidne wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo pandemii

Grupa Azoty odnotowała w 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszące 10,5 mld zł i wynik EBITDA w wysokości 1,3 mld zł, osiągając marżę...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE