Rolnictwo się nie zatrzymuje! Nowy projekt “Top serwisy” od Timac Agro Polska

Firma Timac Agro Polska zaprezentowała nowy projekt „Top serwisy”.  Skierowany jest do wszystkich rolników, którzy potrzebują doradztwa na każdym etapie wegetacji upraw.

Pomysłodawcą programu jest dyrektor handlowy Timac Agro Polska, Krzysztof Oksentowicz, a w wsparcia merytorycznego udzielił prof. Witold Szczepaniak.

W celu poszerzenia programu doradczego wprowadziliśmy projekt „Top serwisy” czyli program profesjonalnego doradztwa oferowanego gospodarstwom polegający na specjalistycznych serwisach przeprowadzanych w newralgicznych momentach wegetacji” – powiedział Krzysztof Oksentowicz.

Cel projektu

Celem projektu jest pomoc producentom w prowadzeniu upraw. Doradcy Timac Agro Polska są na polu wtedy kiedy trzeba podejmować najważniejsze decyzje. Na podstawie wykonanego badania gleby i przeprowadzanych lustracji plantacji przygotowują dla każdego klienta indywidualne zalecenia. Służą swoją wiedzą nie tylko z zakresu nawożenia ale z całego zakresu prowadzenia uprawy, doboru odmiany, właściwej ochrony przed chwastami i szkodnikami.

Top serwis to nie jest przypadkowy, jednorazowy serwis to nie są również doświadczenia, top serwisy to próba zrozumienia gleby, rośliny, która w tej glebie rośnie i zrozumienie rolnika. Wszystko odbywa się w odniesieniu do konkretnego pola i tworzenie realnych zaleceń na podstawie faktów” – dodaje Krzysztof Oksentowicz.

Top serwis w rzepaku ozimym

Punktem wyjścia do stworzenia programu  „Top serwisów” były zmiany w rolnictwie, które się dokonują, zmiany klimatyczne oraz zmiany rynkowe, które wpływają bezpośrednio na rolnika. „Top serwis”  jest takim uściskiem dłoni w partnerstwie we współpracy z klientem.

Idea “Top serwisów” powstała już w 2017 roku we współpracy z 4 głównymi jednostkami biznesowymi Timac Agro Polska. Podwaliny projektu były stworzone przez Doradców Techniczno-Handlowych.

Rozpoczęliśmy od rzepaku ozimego i pszenicy ozimej. Od początku podstawowym założeniem  projektu była zespołowość, merytoryka i doradztwo na bazie praktycznych obserwacji. Podstawowym celem jest zrozumienie gleby, kondycji rośliny, oraz podejścia rolnika do prowadzenia plantacji. Nie jest to jednorazowy serwis czy doradztwo na polu klienta. Podstawą jest prowadzenie jednego pola/uprawy od zasiewu do zbioru”- podsumowuje Krzysztof Oksentowicz.

“Top serwisy” prowadzone są póki co w uprawach agri i horti. Top serwis rzepak realizowany jest standardowo do 3 do 4 razy w roku w zależności od przebiegu warunków pogodowych.

Pierwszy serwis otwierający sezon 2021/2021 został zrealizowany w dniach 20-23 października.

1212 serwisów w rzepaku ozimym

Do tej pory przeprowadzono 1212 serwisów w rzepaku ozimym na konkretnych polach u rolników. Zasadą było zwymiarowanie jednego pola u jednego klienta oraz pobranie 3 roślin z 3 miejsc, aby maksymalnie, precyzyjnie zobrazować całkowity stan plantacji.  Zarejestrowano ponad 30 parametrów dla każdego pola. Na tej podstawie zbudowana została kilkutysięczna baza zdjęciowa i dokonano pierwszych zaleceń. Kolejne kroki to szczegółowa analiza zależności pomiędzy danymi i zalecenia makro i mikroregionalne, które powstaną na bazie bliskiej współpracy z prof. UPP dr hab. Witoldem Szczepaniakiem. Dalej pozostaną już serwisy tych samych pól wiosną 2021.

„Rozwiązania, które proponowane są w „Top serwisach”, będą dawały rozwiązania doraźne, czyli w momencie wykonania serwisu rolnik otrzyma informacje co powinien dalej robić, oraz zaproponowane zostaną mu  rozwiązania długofalowe” – podkreśla Witold Szczepaniak

Doradcy Timac Agro Polska w tym sezonie rozpoczęli lustrację od siewu rzepaku ozimego i już na podstawie obserwacji tej uprawy są w stanie określić stan plantacji:

„To co już możemy zauważyć,  to po pierwsze temat wapnia – o ile kwestia ph  nie jest krytyczna to dawkowanie wapna odżywczego jest na bardzo niskim poziomie. Drugą kwestią jest odżywienie azotem, a trzecią szkodniki – widzimy dużą presję  szkodników głównie nasilenie śmietki, która żeruje na korzeniach rzepaku. Po lustracji nasuwają nam się  dwie refleksje: jak poradzić sobie ze szkodnikami, kiedy legislacyjnie zabrano nam środki do walki z nimi, oraz – jak przygotować się już  dziś do regeneracji uszkodzonych roślin. Uważamy, że nasze rozwiązania biotechnologiczne pomogą uleczyć te rośliny” – powiedział Dariusz Mieszała, manager produktu z Timac Agro Polska.

Projekt „Top serwisy” Timac Agro Polska to przede wszystkim wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów.  Powstał z potrzeby fachowego doradztwa bezpośrednio na polu.

Oprac.Marta Nowak-Woźnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here