Rząd o strategicznych projektach dla polskiej wsi. W planach m.in. platforma żywnościowa

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju będzie uwzględniała rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa. Dokument ten będzie wyznaczał średniookresowe kierunki rozwoju Polski – poinformował wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki.

 

\"\"

 

Jak mówił wiceminister na środowym posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa, zakończyły się konsultacje Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ma to być najważniejszy dokument wskazujący kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej.

Kluczowym elementem realizacji SOR będą projekty strategiczne i flagowe.

– W projekcie oddanym do konsultacji społecznych znajduje się kilkanaście projektów strategicznych zgłoszonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zaznaczył Zarudzki.

Z informacji resortu rolnictwa wynika, że takimi projektami są m.in.: Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności; Polski Holding Rolno-Spożywczy; platforma żywnościowa; Polska Akademia Spożywcza; Pakt dla rolnictwa i związana z nim budowa infrastruktury wsi.

Kolejne projekty to: wsparcie i profesjonalizacja Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w małych miastach; wzmocnienie systemu doradztwa rolniczego; poprawa mobilności międzysektorowej zasobów pracy w rolnictwie (obecna nazwa: Nowe szanse na wsi); dostosowanie do zmian demograficznych (w zakresie programu aktywny i zdrowy senior rolnik).

Strategicznym projektem są także: energetyka rozproszona na obszarach wiejskich; woda dla rolnictwa; odtworzenie i wsparcie rozwoju lokalnych rynków rolnych; Strategie Lokalnego Rozwoju – instrument zarządzania rozwojem lokalnym przez społeczność; gospodarstwo otwarte na ludzi oraz utworzenie Funduszu Rozwoju Rolnictwa.

Źródło: Kurier PAP fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here