Są dodatkowe środki na dopłaty do kredytów inwestycyjnych dla rolników

To oznacza, że banki współpracujące z ARiMR mogą wznowić udzielanie rolnikom nowych preferencyjnie oprocentowanych kredytów inwestycyjnych. Całkowita ich wartość może wynieść nawet 2 mld zł. W ten sposób łączna wysokość kredytów z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania może osiągnąć w 2013 r. wartość nawet 3 mld zł, ponieważ 1 miliard zł został przekazany rolnikom już wcześniej. Atrakcyjność tych kredytów wynika z dwóch przesłanek.

Po pierwsze są one niżej oprocentowane od kredytów komercyjnych, a po drugie ARiMR pomaga w ich spłacie, pokrywając za rolnika część należnego bankowi oprocentowania. Obecnie rolnik spłaca z własnej kieszeni odsetki w wysokości 3%, resztę pokrywa za niego ARiMR.  
 

 

\"Są

 

Zainteresowanych taką pomocą zapraszamy do składania wniosków kredytowych w następujących bankach współpracujących z ARiMR:
1.    Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
2.    SGB Bank S.A.
3.    Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
4.    Bank Zachodni WBK S.A.
5.    ING Bank Śląski S.A.
6.    Pekao S.A.

W 2013 roku można starać się o następujące kredyty inwestycyjne:

  • na zakup gruntów rolnych (nKZ),
  • na przedsięwzięcia realizowane w ramach programów branżowych np. przetwórstwa ziemniaków, mleka czy restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego (nBR),
  • na zakup użytków przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego (nGR),
  • na operacje w zakresie nowych technologii produkcji (nNT),
  • na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów (nIP),
  • dla młodych rolników (nMR),
  • dla grup producentów rolnych (nGP).

Szczegółowe warunki udzielania kredytów w ramach poszczególnych linii kredytowych zostały opisane w zakładce "Pomoc krajowa".

Czytaj także:
Wypłaty dopłat bezpośrednich dobiegają końca!

Ostatnia szansa dla europejskiego rolnictwa
Bank BGŻ konsekwentnie wspiera rolników

ARiMR przypomina również, że rolnicy poszkodowani przez klęski żywiołowe mogą skorzystać ze specjalnych kredytów na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach tzw. kredytów klęskowych. Oprocentowanie tych kredytów jest dużo niższe w porównaniu z kredytami komercyjnymi. Wynosi bowiem ono  1,5% (w przypadku rolników, którzy posiadali stosowne ubezpieczenie swoich gruntów czy zwierząt gospodarskich) lub 3% jeśli rolnicy takiego ubezpieczenia nie mieli. Resztę należnego bankowi oprocentowania pokrywa za rolników ARiMR. Kredyty klęskowe  uruchamia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek wojewody z regionu, w którym wystąpiły klęski żywiołowe. Wniosek ten składany jest na podstawie protokołów strat sporządzonych przez wojewódzkie komisje. 

W 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich, kredyty klęskowe mogą być udzielane, w zależności od

  • nKL01 – kredyty inwestycyjne przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawinę,
  • nKL02 – kredyty obrotowe przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawinę.

Kredyty klęskowe z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania udzielane są przez 6 central bankowych, które zgłosiły się do współpracy z Agencją:
1.    Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna,
2.    SGB – Bank Spółka Akcyjna,
3.    Bank BGŻ S.A.,
4.    Bank Zachodni WBK S.A.,
5.    Bank Pekao S.A.
6.    ING Bank Śląski S.A.

Więcej informacji na temat wymienionych kredytów można znaleźć w zakładce "Pomoc krajowa".

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here