Sachajko: Polska nie będzie wolna od GMO, dopóki będzie obrót takimi nasionami

– Nie jest możliwe uczynienie z terytorium Polski strefy wolnej od GMO, jeżeli w dalszym ciągu dozwolony będzie obrót nasionami GMO – uważa przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa Jarosław Sachajko (Kukiz`15).

 

\"\"

 

Obecnie polski rząd pracuje nad projektami ustaw bezpośrednio regulującymi kwestie upraw roślin GMO oraz obrotu nasionami modyfikowanymi genetycznie. Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji znajdują się: projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw, a także projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie. W obliczu zbliżających się decyzji politycznych co do przyszłości upraw i wykorzystania GMO w Polsce, poseł Jarosław Sachajko zorganizował konferencję ,,GMO – szansa czy zagrożenie dla polskiego rolnictwa i środowiska naturalnego”. Zdecydowana większość uczestników konferencji wyraziła swój sprzeciw wobec dopuszczalności upraw GMO w Polsce oraz możliwości zakupu nieoznakowanych produktów zawierających GMO.

Pierwszy z projektów, nad którymi pracuje rząd, w art. 49a ust. 2, ustanawia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od GMO. Jednakże art. 49 ust. 2 wskazuje, że dopuszczalne będzie prowadzenie upraw GMO na obszarze gminy w ,,strefie wskazanej do prowadzenia upraw GMO”. W drugim z projektów nie przewiduje się natomiast przywrócenia zakazu wprowadzania do obrotu nasion GMO, który to zapis został wykreślony z ustawy w poprzedniej kadencji.

– Nie jest możliwe uczynienie z terytorium Polski strefy wolnej od GMO jeżeli w dalszym ciągu dozwolony będzie obrót nasionami GMO – powiedział poseł Kukiz ’15 Jarosław Sachajko.

Już we wrześniu Sejm zajmie się projektem ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk nr 734), który dotyczy przesunięcia terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego o 4 kolejne lata! 20 lipca 2016 r.

Klub Poselski Kukiz’15 złożył projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, który zakłada dobrowolne znakowanie żywności wolnej od GMO na zasadach podobnych do obowiązujących w Austrii, Francji, czy w Niemczech.

W obliczu licznych zagrożeń związanych ze stosowaniem GMO w Polsce, podczas konferencji w Sejmie RP zorganizowanej przez posła Kukiz ’15, wzięło udział ok. 60 osób, a swoje wykłady wygłosiło czternastu prelegentów, przedstawicieli świata nauki, rolników, konsumentów oraz obywateli zainteresowanych przyszłością GMO w Polsce. Trafnym podsumowaniem konferencji może być wniosek jednego z prelegentów, który zauważył , że zgodnie z art. 74 Konstytucji RP władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom, a ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.

Miejmy nadzieję, że obecna władza weźmie sobie do serca powyższe zapisy Konstytucji, przychyli się do głosów społeczeństwa i całkowicie zakaże upraw GMO w Polsce – powiedział Jarosław Sachajko.

 

Redakcja AgroNews, fot.:pixabay
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here