Sejm odrzucił poprawki Senatu. Ustawa dot. zakupu ziemi przez cudzoziemców przyjęta

Sejm uchwalił ostateczne brzmienie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Posłowie odrzucili większość z 26 poprawek zaproponowanych przez Senat. Także tę znoszącą wymóg osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego przez nabywcę przez okres co najmniej 10 lat. 

 

\"rolnictwo,

 

Ustawa została przyjęta właściwie w kształcie zaproponowanym 25 czerwca przez posłów. Sejm zaakceptował jedynie poprawki Senatu o charakterze doprecyzowującym.

Ustawa zawiera rozwiązania poprawiające strukturę obszarową gospodarstw rolnych oraz przeciwdziałające zarówno nieracjonalnym ekonomicznie podziałom gospodarstw rolnych, jak i nadmiernej koncentracji gruntów w jednych rękach.

W ustawie znalazły się też rozwiązania, które mają zapewnić prowadzenie działalności rolniczej przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Ustawa m.in. określa definicję gospodarstwa rodzinnego oraz rolnika indywidualnego. Za gospodarstwo rodzinne ustawa uznaje gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, czyli osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych. Ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 300 hektarów. Ponadto osoba taka musi posiadać kwalifikacje rolnicze oraz od co najmniej 5 lat mieszkać w gminie, na obszarze której jest położone gospodarstwo oraz prowadzić je przez ten czas osobiście. Ustawa precyzuje też m.in. rodzaje uznawanych kwalifikacji rolniczych.

Ponadto ustawa określa m.in. przypadki, w których możliwe będzie dokonanie podziału gospodarstwa rolnego. W ustawie określone też zostało, komu przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja Nieruchomości Rolnych. Z ustawy wynika, że byli właściciele nieruchomości rolnych lub ich spadkobiercy nie będą mieli prawa pierwokupu gruntów oferowanych do sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

Następnie ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Bernhard Friess
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here