Skutki wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników – konferencja KRUS

W dniu 12 grudnia br. w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa poświęcona skutkom wypadków przy pracy i chorobom zawodowym rolników.

W wydarzeniu uczestniczył i słowo wstępne do zebranych wygłosił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski.

Trzykrotny spadek liczby wypadków

Prawie 100 uczestników konferencji przywitała Prezes KRUS Aleksandra Hadzik. Bezpieczeństwo pracy osób ubezpieczonych ulega z roku na rok poprawie, o czym świadczy m.in. zmniejszanie się liczby zgłaszanych wypadków. Statystyki pokazują ponad trzykrotny spadek liczby wypadków od 1993 roku – z 66 tys. do 18 tys. w 2018 r. Mimo tych pozytywnych zmian Kasa jest przekonana o celowości kontynuowania działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.  A także do podejmowania nowych inicjatyw, które ograniczą ich liczbę – powiedziała, otwierając konferencję, Prezes KRUS.

Dwie sesje naukowe

I. Statystyki oraz społeczne i ekonomiczne skutki wypadków przy pracy i chorób zawodowych, której przewodniczyła prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Naczelny Lekarz Kasy

II. Zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym, której przewodniczącym był Cezary Nobis, Dyrektor Biura Prewencji KRUS.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z referatami ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, świadczeń, orzecznictwa lekarskiego, prewencji, szacowania i oceny ryzyka zawodowego.

Widzę jeszcze wiele możliwości oddziaływania na rzecz zmniejszenia liczby nieszczęśliwych zdarzeń. Rolą Kasy i innych instytucji działających w obszarze rolnictwa jest współdziałanie w zakresie prewencyjnym. Poszukiwanie nowych rozwiązań oraz podejmowanie inicjatyw edukacyjnych, które dotrą do jak najszerszego grona odbiorców – dodała Prezes Kasy.

Podsumowanie konferencji i materiały naukowe będą prezentowane i propagowane w działalności informacyjnej i edukacyjnej KRUS.

Źródło KRUS, fot.: Marta Nowak-Woźnica

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here