Sprawdź ceny warzyw w skupie

Pod koniec sierpnia br. (27-28 VIII) ceny kapusty białej w skupie prowadzonym przez spółdzielnie ogrodnicze wynosiły 1,33 zł/szt. i były nieco ponad dwukrotnie wyższe niż przed rokiem (dane MRiRW) – informuje w cotygodniowej analizie sektora rolnego Bank Gospodarki Żywnościowej.

Można przypuszczać, że jednym z czynników mających przełożenie na ten wzrost jest prawdopodobny spadek wielkości tegorocznych zbiorów (GUS). Korzystnie na rynek wpływa również dość wysokie zainteresowanie kapustą na eksport, a także wyższe ceny na rynkach zagranicznych.

Co prawda, pomijając nieznaczne wahania, zauważalna jest ogólna tendencja spadkowa cen, wynikająca ze zwiększającej się podaży. Niemniej obecny ich poziom może świadczyć, że sezon 2012/2013 dla producentów kapusty może być korzystniejszy niż poprzedni.

Niższe, niż w roku poprzednim, są natomiast ceny skupu cebuli. Spółdzielnie ogrodnicze w ostatnich dniach bieżącego miesiąca skupowały ja˛ w cenie 0,66 zł/kg czyli o 0,21 zł/kg niższej niż przed rokiem.

Jednak w roku poprzednim na przełomie sierpnia i września nastąpiło znaczne załamanie, i ceny w późniejszych miesiącach utrzymywały się na niskim poziomie. W bieżącym sezonie, zważywszy na obecne uwarunkowania podażowo-popytowe, takiego spadku się nie oczekuje. Średni poziom cen powinien być zatem wyższy niż w minionym sezonie. Za cebul ˛e o ok. 0,10 zł/kg więcej niż˙ rok wcześniej płacą natomiast zakłady przetwórcze.

Niskie ceny ziemniaków na rynkach hurtowych Wciaż na niskich poziomach utrzymują się˛ ceny ziemniaków jadalnych. Szczególnie widoczne jest to na rynku hurtowym w Kaliszu, gdzie na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni wynosiły one średnio 0,13 zł/kg (w workach 15 kg). Tak niskich cen w tym okresie nie spotykało się od wielu lat. Niemniej, na początku bieżącego tygodnia (3 IX) można zauważyć było zmiany w kierunku wzrostu cen.

Rynki hurtowe w poszczególnych regionach kraju charakteryzowały się˛ jednak dość znaczną dywersyfikacją cen. Np. w Broniszach, ziemniaki oferowane były w cenach o 0,22-0,32zł/kg wyższych, na lublińskiej Elizówce były o 0,22-0,37 zł/kg wyższe niż w Kaliszu. 

Redakcja AgroNews www.agronews.com.pl, fot. sxc.hu
Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here