Strona główna Tagi LIZ

Tag: LIZ

Uprawom zagrażają pośpiechy i burakochwasty

Jak donosi Doradztwo Rolnicze Pfeifer & Langen Polska S.A. na plantacjach występują w różnym nasileniu tzw. pośpiechy czyli buraki z jednym silnie wykształconym pędem...

Chwościk atakuje buraki

Opady deszczu, które w ubiegłym tygodniu wystąpiły w wielu rejonach oraz prognozowany na najbliższy okres przebieg pogody z temperaturami powietrza pow.25 0C będzie sprzyjał...

Uprawa pasowa buraków coraz popularniejsza

W ostatnich latach obserwuje się duży wzrost areału buraków uprawianych w uprawie pasowej. Uprawa pasowa polega na wykonaniu wiosną w jednym przejeździe ciągnika wąskiego spulchnienia...

Jaka optymalna dawka azotu pod buraki?

Wysokie ceny nawozów azotowych powodują, że  szczególnego znaczenia w tym roku nabiera wyliczenie optymalnej dawki azotu, a tym samym zmniejszenie kosztów uprawy buraków. Optymalna zastosowana...

Liście buraczane wartościowym nawozem organicznym

Buraki cukrowe oprócz znakomitego strukturotwórczego działania na glebę  odgrywają także bardzo dużą rolę w bilansowaniu składników pokarmowych w całym płodozmianie, ponieważ liście pozostające na...

Mechaniczne okrywanie pryzm coraz popularniejsze

Ilość buraków okrytych mechaniczne zwiększy się w porównaniu do roku ubiegłego. W obecnej kampanii planuje się okryć ogółem 200 tyś. ton. buraków - 2...

Co zrobić aby otrzymać zwyżkę ceny za okrycie buraków

Cukrownia Pfeifer & Langen Polska S.A informuje plantatorów buraków cukrowych, że aby otrzymać zwyżkę ceny za okrycie buraków trzeba je prawidłowo zabezpieczyć. Aby zgodnie z...

Zbiór buraków na przechowanie

Doradztwo rolnicze Pfeifer & Langen przypomina, że zbiór buraków w optymalnych warunkach pogodowych jest podstawowym czynnikiem wpływającym na jakość przechowanych korzeni. Tylko buraki suche, czyste,...

Uprawa pasowa buraka a zdrowotność gleby

Przez wiele lat przy wprowadzaniu nowych praktyk upraw roli zwracano uwagę przede wszystkim na ich wpływ ekonomiczny i społeczny, pomijano natomiast aspekty środowiskowe. Tymczasem...

Zwiększmy zasobność gleby w potas

Potas jest jednym z kluczowych składników pokarmowych w uprawie buraka cukrowego. Utrzymanie zasobności gleby w potas na poziomie 18-20 mg K20/100 g gleby jest warunkiem koniecznym...