Termin stosowania nawozów naturalnych na polach dla niektórych wydłużony

Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina,  że zgodnie z zapisami „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, istnieje możliwość wydłużenia terminu stosowania nawozów naturalnych na polach.

Dotyczy to podmiotów, które:

  1. Będą zakładać uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach.

Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha. Należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

  1. Nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe,
    w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby.

Dla tych podmiotów termin graniczny stosowania nawozów to dzień 30 listopada.

Jak wynika z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zastosowanie tego rozwiązania nie wymaga uzyskania osobnej zgody. Producent rolny samodzielnie ocenia, uwzględniając panujące lokalnie warunki pogodowe, czy istnieje potrzeba dłuższego okresu nawożenia, czy też nie.

Jednakże dla uzasadnienia i udokumentowania swojej decyzji, rolnik powinien dokonać odpowiedniego wpisu do dokumentacji Programu Azotanowego prowadzonej w gospodarstwie. Można również wykonać fotografie podtopionych pól, skopiować faktury sprzedaży buraków w opóźnionym terminie, itp. Będzie to na pewno przydatne w przypadku kontroli realizacji „Programu”.

Prezes Zarządu WIR
Piotr Walkowski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here