Tilmor 240 EC – klucz do Twojego sukcesu

Zbliża się okres stosowania zabiegów jesiennych w rzepaku. Prawidłowe dbanie o plantacje już od jesieni będzie skutkowało wysokim plonem rzepaku w czasie zbioru. Należy pamiętać, że właśnie w okresie jesiennym kształtuje się potencjał plonotwórczy, bo wtedy następuje zawiązywanie organów generatywnych, tworzą się i formują zawiązki pędów bocznych i kwiatostanów.
 
Warunkiem dobrego przezimowania rzepaku jest utrzymanie bardzo dobrej kondycji plantacji przed nastaniem zimy. Taki efekt otrzymacie dzięki zastosowaniu preparatu Tilmor 240 EC:

  • rzepak będzie silniejszy ze znacznie lepiej wykształconym systemem korzeniowym,
  • nisko osadzona rozeta liści z dobrze osłoniętym stożekiem wzrostu i szyjką korzeniowa małej średnicy zapewni lepsze przezimowanie
  • rzepak będzie bardzo dobrze zabezpieczony przed chorobami, czernią krzyżowych, szarą pleśnią, a w szczególności suchą zgnilizna kapustnych.

 

\"\"
 

Sucha zgnilizna kapustnych to jedna z najważniejszych chorób rzepaku, straty z powodu tej choroby mogą sięgnąć 50-60% plonu. Chorobę powodują dwa gatunki grzybów z rodzaju Leptosphaeria (L. maculans, L. biglobosa). L. maculans poraża głównie szyjkę korzeniową i podstawę łodygi powodując zamieranie całej rośliny. Natomiast L. biglobosa poraża roślinę powierzchniowo tworząc rozległe, ale płytkie plamy na roślinie. Na wielu polach i w wielu doświadczeniach Timor 240 EC udowodnił, że jest jednym z najskuteczniejszych i najdłużej działających fungicydów stosowanych w tym czasie, bardzo skutecznie zapobiegając pojawieniu się chorób, a stosowany w opóźnionych zabiegach wykazywał najlepsze działanie lecznicze.

\"\"

Tilmor to krok naprzód, doskonałe rozwinięcie technologii Horizonu 250 EW. Wprowadzony w latach 90-tych tebukonazol wykazuje silne właściwości regulujące i dobrą właściwości zapobiegania chorobom. Obecne na rynku fungicydy, zawierające substancje z grupy regulatorów wzrostu, wykazują jeszcze silniejsze właściwości skracające rzepak (w tym także część podziemną roślin) jednak w wielu wypadkach mają niewystarczającą skuteczność w zwalczaniu chorób. W ostatnich latach obserwujemy narastające zagrożenie ze strony patogenów chorobotwórczych a tendencje w hodowli wskazują na znaczny wzrost na wyleganie najnowszych odmian rzepaku. Zatem Tilmor 240 EC – bardzo skuteczny i długo działający fungicyd, nie tak silnie skracający, ale wykazujący bardzo dobry wpływ na szyjkę korzeniową, stożek wzrostu i system korzeniowy  jest najlepszym produktem do stosowania w rzepaku jesienią .

Przypominamy jesienią 2011 trwa promocja przy zakupie Tilmoru – produkt Proteus gratis.     

Małgorzata Gago
Zarządzanie uprawami rzepak i kukurydza
Bayer CropScience

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here