Trudne rozmowy o wieprzowinie. Rolnicy chcą powołania zespołu kryzysowego

Na rynku trzody chlewnej sytuacja robi się coraz bardziej niepokojąca. Dziś za kilogram żywca wieprzowego rolnicy dostają ok. 3,20 zł.

 

\"rolnictwo,

 

Najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie produkcją wieprzowiny zajmuje się ponad 30 tysięcy gospodarstw. Dlatego też tamtejszy samorząd rolniczy wystosował pismo do nowego ministra rolnictwa z prośbą o pilne powołanie zespołu kryzysowego do spraw rynku mięsa wieprzowego.

Wczoraj w siedzibie resortu rolnictwa odbyły się rozmowy dotyczące problemów tego sektora. Z wiceministrem Jackiem Boguckim i Głównym Lekarzem Weterynarii spotkali się przedstawiciele rolniczej „Solidarności”.

Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” senator Jerzy Chróścikowski zwrócił uwagę, że sytuacja jest niepokojąca ze względu na niskie ceny skupu oferowane rolnikom przy jednoczesnym dużym imporcie mięsa wieprzowego na nasz rynek. Członkowie związku, producenci trzody chlewnej podnosili nie tylko kwestie braku opłacalności produkcji, ale także niekorzystną dla nich politykę cenową stosowaną przez zakłady przetwórcze, brak kontraktacji, płacenie wyższych cen dostawcom zagranicznym oraz niższą jakość sprowadzanego surowca. Producenci zwracali uwagę, że wśród odbiorców z państw trzecich polska wieprzowina cieszy się bardzo dobrą opinią ze względu na jej walory smakowe i jakościowe, a tymczasem ceny dla nich spadają, co w połączeniu ze spadkiem pogłowia świń w Polsce wydaje się być bardzo niepokojące.

Czytaj także:
Prawidłowy poród i przebieg okresu odchowu prosiąt

Minister Jacek Bogucki poinformował, że podejmowane są działania zmierzające do wyjaśnienia zgłaszanych postulatów. Do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostało skierowane pismo o zbadanie zarzutów mówiących o tym, że zakłady przetwórcze więcej płacą za sprowadzany do produkcji surowiec z zagranicy niż oferują polskim producentom. Chodzi również o zbadanie czy nie zostały naruszone warunki konkurencji i czy nie nastąpiła zmowa cenowa.

Ponadto odpowiednie służby inspekcyjne mają zweryfikować informacje o gorszej jakości sprowadzanego surowca.

W odniesieniu do działań podejmowanych na unijnym forum, sekretarz stanu Jacek Bogucki poinformował uczestników spotkania o piśmie skierowanym do unijnego komisarza Phila Hogana. W korespondencji podnoszona jest kwestia stabilizacji na rynku wieprzowiny, która w opinii strony polskiej powinna iść w kierunku dopłat do eksportu na rynki trzecie. Zwracana jest też uwaga, że rozdysponowanie mięsa zgromadzonego w wyniku dopłat do prywatnego przechowywaniu również powinno nastąpić z wyłączeniem rynku unijnego.

W trakcie rozmów uzgodniono także, że w przyszłym tygodniu odbędzie się wspólne spotkanie producentów i przetwórców, aby wypracować wzajemnie korzystne rozwiązania służące stabilizacji na rynku wieprzowiny.

Redakcja AgroNews, fot. MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here