Unijne oznaczenia produktów rolnych będą skuteczniej chronione

Sejm znowelizował w piątek ustawę dot. rejestracji i ochrony nazw i oznaczeń produktów rolnych. Wdraża ona unijne regulacje do polskiego prawa.
 

\"rolnictwo,

 

Ustawa zawiera regulacje mające zapewnić skuteczniejszą ochronę spożywczych produktów regionalnych.

Celem nowelizacji jest poprawa funkcjonowania oraz zwiększenie przejrzystości systemu ochrony oraz rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych.

Wzmocniony został system kontroli i nadzoru nad prawidłowym stosowaniem nazw produktów zarejestrowanych jako: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności.

Wskazano także zasady stosowania określenia jakościowego „produkt górski”. Nowelizacja przewiduje m.in. uszczelnienie systemu nadzoru nad jednostkami certyfikującymi upoważnionymi do kontrolowania oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Alpha

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here