Uprawy konopi i maku jeszcze nielegalne

Rolnicy, zgodnie terminami agrotechnicznymi siewu maku i konopi, chcieliby już rozpocząć wysiew tych roślin, jednak nie mogą tego zrobić, gdyż sejmik nie przyjął stosownej uchwały w tej sprawie. W obecnym stanie prawnym uprawa tych roślin byłaby nielegalna, co skutkuje poważnymi sankcjami wobec plantatorów.

WIR walczy o umożliwienie rolnikom uprawy konopi i maku

Wielkopolska Izba Rolnicza, zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r., poz. 852 ze zm.) oraz w odpowiedzi na pismo Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 lutego (DR-IV.9072.1.2020), doręczone w dniu 6 lutego 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej areału oraz rejonizacji upraw maku i konopi, wyraziła akceptację co do proponowanych zapisów wyżej wspomnianej uchwały (WIR.BW.MS.326.2020) i pozytywnie zaopiniowała powierzchnię uprawy maku o areale 233,40 ha oraz konopi o powierzchni 9 892,2293 ha.

Wychodząc naprzeciw wnioskom członków Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Zarząd WIR wystąpił z prośbą do Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka i Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Małgorzaty Waszak o pilne podjęcie stosownych działań w tym zakresie.

Sprawa w sejmiku ponownie 27 kwietnia

Jak koronawirus wpływa na rynek zbóż?

Podjęcie uchwały w sprawie uprawy konopi i maku spodziewane jest podczas obrad sejmiku w dniu 27 kwietnia.

Marta Ceglarek WIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here