W Kopenhadze o WPR po 2013 roku

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki wziął udział w Międzynarodowej Konferencji pt: „W kierunku nowej Wspólnej Polityki Rolnej ”, która odbyła się 26 kwietnia br. w Kopenhadze.

Minister rolnictwa Danii – H. Hoeg zaprosił do dyskusji dotyczącej WPR po 2013r. komisarza ds. rolnych UE Daciana Ciolosa, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego P. De Castro oraz ministrów rolnictwa Polski, Niemiec, Francji i Holandii. Wśród dyskutantów był również sprawozdawca raportu przygotowanego dla PE na temat WPR po 2013 r. – Georg Lyon.

Minister Marek Sawicki w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na trzy ważne dla Polski kwestie z zakresu reformy WPR po 2013 r., a mianowicie: odpowiednio wysoki budżet, umożliwiający realizację celów Wspólnej Polityki Rolnej; wypracowanie nowego modelu płatności bezpośrednich oraz utrzymanie wspólnotowego charakteru polityki rolnej.

Ministrowie rolnictwa UE podkreślili w dyskusji nowe wyzwania stojące przed rolnictwem po 2013 r., związane nie tylko z dostarczeniem odpowiedniej jakości i ilości żywności, ale również potrzebę dostarczania innych dóbr na rzecz społeczeństwa europejskiego, w tym utrzymanie środowiska naturalnego oraz żywotności obszarów wiejskich.

Komisarz UE ds. Rolnictwa D. Ciolos podkreślił, że nie ma uzasadnienia dla obecnego systemu płatności bezpośrednich i należy wypracować nowe sposoby wynagradzania rolników za świadczenie usług na rzecz społeczeństwa. Płatności bezpośrednie według komisarza powinny być sprawiedliwe, bez wielkich różnic pomiędzy państwami członkowskimi. Uzasadnił również potrzebę utrzymania obu filarów WPR, tzn. płatności bezpośrednich (filar I) i wspierania obszarów wiejskich (filar II).

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here