W kwietniu spadły ceny większości produktów rolnych

Na rynku rolnym w kwietniu 2016 r., w porównaniu z marcem 2016 r. odnotowano zarówno w skupie, jak i w obrocie targowiskowym spadek cen większości produktów rolnych – poinformował GUS.

 

\"rolnictwo,

 

Wzrosły ceny pszenżyta, owsa i żywca wołowego, a na targowiskach ceny ziemniaków, żywca wieprzowego i prosiąt do dalszego chowu.  W porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych,  za wyjątkiem żyta, owsa i ziemniaków; a także pszenżyta w skupie oraz pszenicy na targowiskach.   

W kwietniu 2016 r. spadły ceny pszenicy w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem do  62,37  zł/dt, tj. o 1,1 proc., a w odniesieniu do kwietnia 2015 r. – o 8,5 proc. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 75,76 zł, tj. mniej o 0,9 proc. niż w marcu br., ale o 0,1 proc. więcej niż w kwietniu 2015 r. 

Za żyto w skupie płacono 54,35 zł/dt, tj. tyle samo co w marcu 2016 r., ale o 4,5 proc. więcej niż w tym samym okresie 2015 roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 58,45 zł/dt, tj. obniżyły się w stosunku do marca o 1,5 proc., ale wzrosły w porównaniu do kwietnia 2015 r. – o 0,3 proc.

Ceny jęczmienia w skupie kształtowały się na niższym poziomie niż w marcu 2016 r. i wyniosły 59,00 zł/dt (spadek o 1,4 proc.) i były niższe niż przed rokiem (spadek o 0,8 proc.). Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 71,33 zł, tj. mniej o 0,3 proc. niż w marcu br. i o 0,8 proc. niż w tym samym okresie  2015 r.

W kwietniu 2016 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 59,20 zł/dt, tj. wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1 proc., a w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku – o 7,4 proc. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 64,10 zł/dt i były niższe o 1,0 proc. niż w marcu 2016 r. i o  0,1 proc. od notowanych w kwietniu ub. roku. 

Ceny owsa w skupie wzrosły się średnio do 58,75 zł/dt, tj. o 5,7 proc. w porównaniu z marcem 2016 r.,  a w odniesieniu do kwietnia 2015 r. o 23,4 proc. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 61,72 zł, tj. mniej o 0,8 proc. niż w marcu br, ale o 3,1 proc. więcej niż w tym samym okresie 2015 r.

W kwietniu za ziemniaki w skupie płacono 64,93 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen ziemniaków w skupie wyniósł 2,9 proc., ale w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. ceny były wyższe o 20 proc. Na targowiskach płacono średnio 100,68 zł/dt., tj. więcej o 1 proc. niż przed miesiącem i o 49,6 proc. niż przed rokiem. 

Ceny żywca wieprzowego w skupie wynosiły 4,10 zł/kg i były niższe o 2,3 proc. w porównaniu  z poprzednim miesiącem i o 6,7 proc. w stosunku do kwietnia 2015 r. Ceny żywca wieprzowego na targowiskach wyniosły 4,20 zł/kg, tj. były o 1,2 proc. wyższe niż w marcu 2016 r., ale o 8,7 proc. niższe niż przed rokiem. Za prosię na chów płacono na targowiskach średnio 147,33 zł/szt., tj. o 1,2 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 10,2 proc. mniej niż przed rokiem.  W kwietniu 2016 r. pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (z 7,1 do 7,0) oraz relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia  (z 5,9 do 5,8).

W kwietniu 2016 r. ceny skupu żywca wołowego (5,94 zł/kg) wzrosły w stosunku do marca br. o 8 proc., ale obniżyły się w skali roku o 2,3 proc. Ceny na targowiskach wyniosły 6,37 zł/kg i były niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,6 proc., a w ujęciu rocznym o 4,5 proc.

Ceny skupu drobiu rzeźnego obniżyły do poziomu 3,62 zł/kg, tj. o 1,9 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 5,7 proc. w skali roku.  

Za 1 hl mleka płacono w skupie 102,35 zł, tj. mniej o 3,3 proc. niż przed miesiącem i o 12,1 proc. niż przed rokiem.

Na poprawę cen mleka przyjdzie jeszcze poczekać. Eksperci przewidują, że trwały wzrost nastąpi dopiero pod koniec tego roku.

– Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym stopniowa poprawa sytuacji popytowo-podażowej na światowym rynku mleka będzie oddziaływać w kierunku trwałego wzrostu cen mleka i produktów mlecznych w IV kwartale tego roku – oceniają analitycy Banku Credit Agricole

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Michael Illuchine

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here