Wartość nieruchomości rolnej ustali właściciel i bank

Właściciel gruntu i bank będą wspólnie ustalać wartość nieruchomości rolnej przy udzielaniu kredytu hipotecznego – zakłada projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Propozycją nowych przepisów zajmie się teraz  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

\"rolnictwo,

 

Projekt usuwa z ustawy o księgach wieczystych i hipotece przepis, w myśl którego suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości.

Przepis ten sprawia, że banki powstrzymują się od udzielania kredytów, których zabezpieczeniem miałyby być hipoteki ustanowione na nieruchomościach rolnych.

Wejście w życie projektowanej zmiany umożliwi tym samym kształtowanie sumy hipoteki na nieruchomości rolnej przez strony umów, bez ingerencji państwa. Ponadto projekt zawiera propozycję wyłączenia spod stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nieruchomości rolnych będących drogami wewnętrznymi i stanowiącymi współwłasność.

Wnioskodawcy proponują też ograniczenie możliwości stosowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych uprawnienia do nabycia udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego m.in. w przypadku gdy nabywcami są osoby bliskie zbywcy, lub nabycie następuje w drodze dziedziczenia ustawowego.

W związku ze zgłoszonymi poprawkami projektem zajmie się ponownie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/VincentLit

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here