Więcej kompetencji dla weterynarzy. Trwają prace nad ustawą ws. ASF

Jest szansa, że jeszcze w tym tygodniu zostanie przyjęta kolejna ustawa dotycząca ASF.

 

\"rolnictwo,

 

Projekt ustawy m.in. wprowadza nowe obowiązki dla posiadaczy zwierząt oraz umożliwia Inspekcji Weterynaryjnej nakładanie dodatkowych nakazów, zakazów i ograniczeń w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

Inspekcja będzie mogła lepiej identyfikować podmioty prowadzące działalność nadzorowaną (np. gospodarstwa, targowiska, punkty skupu zwierząt) – do rejestru takich podmiotów włączony zostanie numer ewidencyjny PESEL albo numer identyfikacyjny REGON.

Do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt wejdą wszystkie podmioty, które prowadzą działalność nadzorowaną (organizacja targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt), a także obrót zwierzętami (z wyjątkiem obrotu w ramach działalności rolniczej). Dzięki temu zwiększy się możliwość śledzenia przemieszczania się zwierząt od gospodarstwa ich urodzenia do miejsca ich śmierci, co ma szczególne znaczenie w walce z ASF.

Projekt umożliwia też m.in. nakazanie posiadaczowi zwierząt podjęcie określonych działań, aby zabezpieczyć gospodarstwo przed przenikaniem chorób zakaźnych. Pozwoli to powiatowemu lekarzowi weterynarii na wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń w gospodarstwie, takich jak np. nakaz budowy ogrodzenia.

W pracach nad projektem rząd reprezentowała wiceminister w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Ewa Lech. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja proponuje przyjęcie projektu z poprawkami.

Doprecyzowują one m.in. przepisy o zwrocie kosztów odstrzału sanitarnego wykonanego z nakazu powiatowego lekarza weterynarii. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Krzysztof Szulowski. W związku ze zgłoszonymi w drugim czytaniu poprawkami Sejm skierował ponownie projekt do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Redakcja AgroNews, fot.:pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here