Większy dostęp do środków ochrony roślin. Bedą zmiany zastosowań małoobszarowych

Resort rolnictwa przygotował nowelizację rozporządzenia w sprawie zastosowań małoobszarowych środków ochrony roślin. Nowe przepisy mają zapewnić łatwiejszą rejestrację i większy dostęp do środków ochrony roślin.

agrofagi, zastosowania małoobszarowe środków ochrony roślin, Zastosowania małoobszarowe,
W rozporządzeniu uwzględniono także nowe agrofagi w relacji z powszechnie uprawianymi w Polsce roślinami.

W nowelizacji rozporządzenia ministerstwo rolnictwa zaktualizowało wykaz roślin małoobszarowych i listę rzadkich agrofagów w powszechnych uprawach.

Dłuższa lista małoobszarowych

Do grupy małoobszarowych roślin rolniczych i przemysłowych dodano pszenice: orkisz, durum, samopszę, płaskurkę oraz topolę energetyczną.

Zastosowania małoobszarowe obejmują te zastosowania środków ochrony roślin, które nie są opłacalne z perspektywy przemysłu ochrony roślin, ale są ważne dla rolników.

W Polsce do zastosowań małoobszarowych zalicza się rośliny, których powierzchnia zajmuje mniej niż 1 proc. powierzchni użytków rolnych utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej.

Rzadkie, ale groźne agrofagi

Uwzględniono także nowe agrofagi w relacji z powszechnie uprawianymi w Polsce roślinami.

Dodano uprawę buraka cukrowego w relacji z szarkiem komośnikiem oraz użytki zielone, roślinność w obrębie boisk i pól golfowych, trawniki, obszary nietrawiaste niewykorzystywane do wypasów w relacji z barszczem Sosnowskiego oraz barszczem Mantegazziego. Usunięto natomiast relację uprawy pszenżyta ozimego w relacji z rdzą żółtą, ponieważ patogen ten aktualnie występuje powszechnie.

– Pojawiające się sporadycznie agrofagi powodują ogromne straty w uprawie. Z uwagi na brak cykliczności lub powszechności występowania tych organizmów przedsiębiorstwa działające w branży agrochemicznej nie są zainteresowane ubieganiem się o zezwolenia na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu z przeznaczeniem do stosowania w tym zakresie – wyjaśnia resort rolnictwa.

Jak podano w uzasadnieniu rozporządzenia, zmiany zapewnią rolnikom większy dostęp do środków ochrony roślin, a posiadaczom zezwoleń na wprowadzanie pestycydów uproszczą tryb uzyskania zezwolenia na wprowadzanie środków do obrotu z przeznaczeniem na zastosowania małoobszarowe.

Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here