Wszystko o betonie

Beton stanowi podstawowy budulec konstrukcyjny. Jak informuje www.dom.pl, "beton jest materiałem budowlanym, który  powstaje w fazie wiązania i stwardnienie mieszanki betonowej. Skład mieszanki betonowej dobiera się na podstawie tzw. receptury laboratoryjnie czyli wnikliwych obliczeń i analiz wykonanych przez technologów w odpowiednich przystosowanych laboratoriach. Badania umożliwiają pozyskanie najwyższej jakości betonu odpornego na działanie czynników zewnętrznych.

Do podstawowych  składników mieszanki betonowej możemy zaliczyć:

 • spoiwo (cement),
 • kruszywa naturalne możemy podzielić na grube np. żwir i kruszywa drobne np.  piaski o frakcji do 2 mm, oraz kruszywa sztuczne (keramzyt),
 • wodę (nie należy stosować  zasolonej oraz zanieczyszczonej),

Aby polepszyć właściwości chemiczne stosujemy różnego rodzaju domieszki do betonów.  Domieszkami nazywamy związki chemiczne dodawane w ilości nie większej niż 5% masy spoiwa do mieszanki. Rodzaje domieszek określa norma PN-EN 934-2:2002, według której możemy sklasyfikować je następująco:

 • redukujące ilość wody (uplastyczniające),
 • znacznie redukujące ilość wody (upłynniające),
 • napowietrzające,
 • przyspieszające wiązanie (stosowane zimą)
 • opóźniające wiązanie, (stosowane w czasie transportu mieszanki)
 • uszczelniające,
 • kompleksowe (wpływające na kilka właściwości mieszanki i/lub stwardniałego betonu).

Klasę betonu oznacza się symbolem literowo-liczbowym np. C20/25 liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną w MPa, czyli wymaganą dla danej klasy betonu minimalną wytrzymałość na ściskanie określona na próbkach kontrolnych. Pierwsza wartość dla próbek walcowych  o średnicy O 15cm a druga o kształcie sześcianu 15x15x15 cm.

Klasyfikacja betonów w zależności od przyjętego kryterium

Podział betonów ze względu na gęstość pozorną:
beton ciężki – o ciężarze objętościowym większym niż 2 600 kg/m3, wykonywane z zastosowaniem specjalnych kruszyw (np. barytowych)

 • beton zwykły – o ciężarze objętościowym od 2200 kg/m3 do 2 600 kg/m3, wykonywane z zastosowaniem kruszyw naturalnych i łamanych,
 • beton zwykły – o ciężarze objętościowym od 1800 kg/m3 2200 kg/m3, wykonywane z zastosowaniem kruszyw sztucznych (np. keramzyt)
 • beton lekki – o ciężarze objętościowym do 1 800 kg/m3, wykonywane z zastosowaniem lekkich kruszyw oraz betony komórkowe. Betony komórkowe wytwarza się z cementu, piasku, wody i środka pianotwórczego.

Podział betonów ze względu na rodzaj użytego spoiwa:

 • betony cementowe
 • betony wapienne
 • betony gipsowe

Podział betonów ze względu na rodzaj użytego kruszywa:

 • żwirobetony
 • żużlobetony
 • gruzobetony
 • keramzytobetony
 • trocinobetony

Podział betonów ze względu na strukturę:

 • komórkowe
 • jamiste
 • półzwarte
 • zwarte

Podział ten odnosi się do rodzaju wewnętrznej budowy stwardniałego betonu oraz zawartości pustych przestrzeni.

Charakterystyczny jest podział betonów ze względu na przeznaczenie, w podziale tym nazwa betonu określa cechy wynikające z zastosowania.

 • betony hydrotechniczne
 • betony wodoszczelne
 • betony konstrukcyjne
 • betony żaroodporne

Najczęściej w budownictwie tradycyjnym ma zastosowanie beton zwykły, który odznacza się najważniejszymi cechami: wytrzymałością i szczelnością. Technolog podczas dobierania składników kieruje się następującymi zasadami:

 • jednorodnością czyli zachowanie jednolitego składu od momentu zmieszania wszystkich składników
 • urabialnością czyli zdolnością do wypełnienia danego elementu
 • konsystencją czyli łatwości w wypełnieniu danego elementu konstrukcyjnego

Beton stanowi niezwykle ważny materiał budowlany.

Redakcja AgroNews
fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here