Zagłosuj na najbezpieczniejsze gospodarstwo w internetowym konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022”

Zakończył się Internetowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022”, oto końcowe wyniki:

[poll id="2"]

*System liczy jeden głos z jednego numeru IP. Jeśli widzisz wyniki to znaczy, że już zagłosowałeś i Twój głos został policzony.

Telewizja Interaktywna AgroNews jako patron medialny Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy  z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa edukuje i informuje rolników o zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Już od 12 lat na Platformie Interaktywnej agronews.com.pl przeprowadzany jest internetowy konkurs na bezpieczne gospodarstwo rolne. Spośród 16 gospodarstw rolnych zakwalifikowanych do etapu centralnego, wybranych przez wojewódzkie komisje konkursowe, widzowie wybiorą JEDNO – najbezpieczniejsze ich zdaniem gospodarstwo rolne.

W tym roku partnerem strategicznym Internetowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022” zostało dobrze znane rolnikom PUH „Chemirol” sp. z o.o., które od przeszło 30 lat dostarcza kompleksowe rozwiązania dla rolnictwa w ramach autorskiego programu „Idę po rekord”. Firma konsekwentnie rozbudowuje portfolio produktów w sektorze środków ochrony roślin, nawozów mineralnych i dolistnych, biostymulatorów, adiuwantów, nasion rzepaku i kukurydzy oraz kwalifikowanego materiału siewnego zbóż.

Konkurs KRUS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022” przebiegał w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Do udziału w XIX edycji zgłoszono 994 gospodarstw indywidualnych. XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Gospodarstwa 16 wojewódzkich finalistów XIX Ogólnokrajowego Konkursu BGR wizytowała i oceniała powołana przez Prezesa KRUS Centralna Komisja Konkursowa.

W ocenie Komisji wszystkie finałowe gospodarstwa wyróżniał: ład i porządek w obejściu, dobrze zaplanowane i utrzymane oraz oświetlone ciągi komunikacyjne, bardzo dobry stan techniczny maszyn i urządzeń, właściwie wyposażone warsztaty, dbałość o poszanowanie środowiska naturalnego.

Na wybrane gospodarstwo można głosować
od 23 sierpnia od godziny 8:00 do 23 września 2022 roku do godziny 00:00.

Zwycięzca konkursu internetowego otrzyma:

  • Nagrodę od sponsora konkursu –  firmy PUH „Chemirol” sp. z o.o.o voucher w kwocie 3000 zł  na produkty z oferty firmy
  • Nagrodę od Telewizji Interaktywnej AgroNews: statuetkę oraz voucher do spa dla dwóch osób.

Zapoznajcie się Państwo z laureatami wyłonionymi przez KRUS i wybierzcie swojego faworyta!

Laureatami etapów wojewódzkich konkursu zostali:

I. Barbara i Adrian Weinoldowie z województwa lubuskiego

Zwycięzcy etapu wojewódzkiego XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne z województwa lubuskiego Państwo Barbara i Adrian Weinoldowie prowadzą 300 hektarowe gospodarstwo rolne w Gościmiu w powiecie strzelecko-drezdeneckim, na obszarze natura 2000. Zajmują się produkcją i sprzedażą paszy dla zwierząt i biomasy oraz hodowlą bydła opasowego.

II. Sabina i Zenon Liberowie z województwa zachodniopomorskiego

Laureatami etapu wojewódzkiego XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w województwie zachodniopomorskim są Państwo Sabina i Zenon Liberowie z miejscowości Roby w powiecie gryfickim. Prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 300 ha, zajmują się produkcją pszenicy, rzepaku i buraków cukrowych.

III. Elżbieta i Andrzej Armatowcy z województwa pomorskiego

Gospodarstwo rolne zwycięzców etapu wojewódzkiego XIX Ogólnokrajowego Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w województwie pomorskim Państwa Elżbiety i Andrzeja Armatowskich położone jest w miejscowości Junkrowy, w powiecie starogardzkim. Rolnicy gospodarują na 93 ha, na których uprawiają rzepak, pszenicę i pszenżyto. Dominująca w ich gospodarstwie jest produkcja trzody chlewnej w cyklu otwartym. W dwóch nowoczesnych, wybudowanych w latach 2018-2019 chlewniach produkują w trzech rzutach po ok. 5- 5,5 tysięcy tuczników w każdym.

IV. Justyna i Marek Patalonowie z województwa warmińsko-mazurskiego

Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne XIX edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w województwie warmińsko-mazurskim należy do Państwa Justyny i Marka Patalonów z Wonnej w powiecie nowomiejskim. Na 35 hektarach gruntów rolnych uprawiają pszenżyto, żyto, kukurydzę i ziemniaki na cele przemysłowe. Posiadają również użytki zielone, które wykorzystują do produkcji paszy dla zwierząt. Rocznie w trzech rzutach produkują i sprzedają ok. 3 200 tuczników i ok. hodują 50-60 opasów.

V. Danuta i Henryk Fałkowscy z województwa kujawsko-pomorskiego

Właścicielami zwycięskiego gospodarstwa rolnego etapu wojewódzkiego XIX Ogólnokrajowego Konkursu w województwie kujawsko-pomorskim są Państwo Danuta i Henryk Fałkowscy. Posiadają 200 hektarów gruntów. Zajmują się wyłącznie produkcją roślinną. Uprawiają pszenicę, kukurydzę, rzepak i buraki cukrowe.

VI. Anna i Konrad Grochalowie z województwa świętokrzyskiego

Zwycięzcami etapu wojewódzkiego XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w świętokrzyskim są Państwo Anna i Konrad Grochalowie z Błogoszowa w powiecie jędrzejowskim. Rolnicy zajmują się produkcją mleka. Hodują ok. 130 sztuk bydła, z czego 70 to krowy mleczne rasy HF. Gospodarują na 60 ha gruntów rolnych, jedna trzecia tej powierzchni to użytki zielone. Na pozostałym areale uprawiają pszenżyto, pszenicę i kukurydzę.

VII. Ilona i Bernard Strokowie z województwa śląskiego

Wśród gospodarstw z terenu województwa śląskiego, zgłoszonych do XIX edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, za najbezpieczniejsze uznano gospodarstwo Państwa Ilony i Bernarda Stroków ze Świętoszówki w powiecie bielskim, którzy wraz z synem Piotrem gospodarują na 21 hektarach gruntów. Zajmują się wyłącznie produkcją roślin – pszenicy, owsa i rzepaku.

VIII. Jolanta i Lesław Kretowie z województwa dolnośląskiego

Zwycięzcami etapu wojewódzkiego XIX Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w wojewódzkim dolnośląskim są Państwo Jolanta i Lesław Kretowie z Tyńca nad Ślęzą w powiecie wrocławskim. Utrzymują się z produkcji roślinnej. Na 51 ha gruntów, uprawiają ziemniaki konsumpcyjne, rzepak, kukurydzę i pszenicę.

IX. Renata, Wiesław i Szymon Kowalczykowie z województwa opolskiego

Państwo Renata, Wiesław i Szymon Kowalczykowie są laureatami etapu wojewódzkiego XIX Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w opolskim. Posiadają ponad 200 hektarów gruntów. Zajmują się produkcją roślinną – uprawiają rzepak, kukurydzę i pszenicę. Poza tym na terenie powiatu namysłowskiego świadczą usługi w zakresie oprysków, zbioru zbóż i odkamieniania pól.

X. Grażyna i Paweł Leńscy z województwa wielkopolskiego

Laureatami etapu wojewódzkiego XIX Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w województwie wielkopolskim są Państwo Grażyna i Paweł Leńscy ze Strzyżewa, w powiecie ostrowskim. Gospodarują na 70 ha. Zajmują się produkcją kaczek – w ciągu roku w 7 cyklach otwartych produkują ich ok. 200 000 sztuk. Ponadto uprawiają kukurydzę, pszenżyto, pszenicę i użytki zielone.

XI. Grażyna, Jan i Cezary Rokiccy z województwa łódzkiego

Zwycięzcami etapu wojewódzkiego XIX Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w województwie łódzkim są Państwo Grażyna i Jan Rokiccy z synem Cezarym. W 14 hektarowym sadzie występuje sześć odmian jabłoni: Szampion, Jonagored, Supra, Red Jonaprince, Golden Delicious, Gala.

XII. Jadwiga i Wojciech Kempisty z województwa mazowieckiego

Państwo Jadwiga i Wojciech Kempisty są laureatami etapu wojewódzkiego XIX Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w mazowieckim. W dwóch oborach utrzymują 180 sztuk bydła, w tym 100 krów dojnych. Na 120 hektarach gruntów uprawiają na potrzeby paszowe bydła pszenżyto, żyto, owies, kukurydzę, jęczmień i użytki zielone.

XIII. Izabela i Marek Sakowscy z województwa podlaskiego

Gospodarstwo rolne Państwa Izabeli i Marka Sakowskich – zwycięzców etapu wojewódzkiego XIX Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w województwie podlaskim, położone jest w powiecie bielskim, w miejscowości Spiczki. Na 120 hektarach uprawiają pszenicę, pszenżyto, rzepak, słonecznik, groch i kukurydzę.

XIV. Ewelina i Mariusz Kusiowie z województwa lubelskiego

Zwycięzcami etapu wojewódzkiego XIX Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w województwie lubelskim są Państwo Ewelina i Mariusz Kusiowie z Osin w powiecie łukowskim. Zajmują się produkcją mleka. Utrzymują ok. 80 sztuk bydła, z tego 34 to krowy mleczne. Na 30 hektarach gruntów uprawiają pszenżyto, owies, kukurydzę i użytki zielone na potrzeby paszowe.

XV. Małgorzata i Grzegorz Szewczykowie z województwa podkarpackiego

Państwo Małgorzata i Grzegorz Szewczykowie są zwycięzcami etapu wojewódzkiego XIX Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w podkarpackim. Na prawie 50 hektarach gruntów uprawiają rzepak, groch cukrowy, pszenicę i kukurydzę.

XVI. Justyna i Tomasz Prokopowie z województwa małopolskiego

W miejscowości Sitnica w powiecie gorlickim położone jest najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne uczestniczące w Małopolsce w XIX Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Należy do Państwa Justyny i Tomasza Prokopów. Produkują jaja konsumpcyjne od 20 000 niosek. Dziennie zbierają ich ok. 18 tysięcy, tj. 7 milionów rocznie. Na 5,5 hektarach gruntów uprawiają zboża – pszenicę, pszenżyto i jęczmień na potrzeby paszowe kur.

Redakcja AgroNews

Agata Molenda
Agata Molendahttps://agronews.com.pl
Redaktor portalu agronews.com.pl. Email: a.molenda@agronews.com.pl

Zostaw komentarz

  1. Państwo Prokop z Sitnicy woj.Malopolskie zasługują na nagrodę,wzorowy tu porządek, smaczne jajka,ludzie bardzo uprzejmi i życzliwi.Klient z sąsiedniej miejscowości.Pozdrawiam.

  2. Justyna i Tomasz Prokop woj. małopolskie w pełni zasługują na nagrodę. za swoją pracowitość, dokładność. Są bardzo sympatyczni, życzliwi dla innych ze zdrowym podejściem do życia, pracy i relaksu. Kazimiera i Kazimierz turyści z Krakowa

  3. Wow, Trzebiatów awansował wg autora tekstu do miana powiatu. Nie mam nic przeciwko. Jednak składam „gratulacje” dla autora za wiedzę . Podpowiem: Gmina Trzebiatów, powiat gryficki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Śmierć podczas prac polowych: Rębak wciągnął kobiecie rękę

05.04.2024 roku do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu wpłynęło zgłoszenie o wypadku podczas prac polowych. Rębak wciągnął kobiecie rękę. Do zdarzenia zostali zadysponowani...
13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics