Zagrożenie przekroczenia kwoty mlecznej w Polsce wciąż rośnie!

Według najnowszych danych Agencji Rynku Rolnego (ARR) w okresie od kwietnia 2013 do końca stycznia 2014 r. do podmiotów skupujących w Polsce dostarczono ok. 8,4 mln ton mleka, czyli o ok. 1,77% więcej niż w analogicznym przedziale czasowym ubiegłego roku.

 

\"\"

 


Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 10 miesiącach roku kwotowego 2013/2014 (kwiecień/ marzec) wyniósł ok. 85,09%, natomiast szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 84,81%. W pierwszym miesiącu 2012 r. do podmiotów skupujących dostarczono 852,2 mln kg mleka, czyli o 2,8% więcej niż miesiąc wcześniej i o 7,4% więcej niż przed rokiem.

Przydział kwoty dostaw hurtowych na 10 miesięcy sezonu 2013/2014 to 8,25 mln ton (przy założeniu, że kwota sprzedaży bezpośredniej obejmie 1,5% całkowitej kwoty mlecznej), zatem obecnie limit przekroczony jest o ok. 1,77%. Widoczne jest zatem pewne wyhamowanie wzrostu wielkości dostaw. Jeszcze w okresie kwiecień – grudzień 2013 notowane było ponad 2,3% przekroczenie kwoty przy powyższych założeniach.

Według szacunków analityków ARR, jeśli dynamika skupu mleka z ostatnich 10 miesięcy utrzyma się na porównywalnym poziomie w następnych okresach, może dojść do przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw o ponad 2% w roku kwotowym 2013/14, co skutkowałoby konsekwencjami w postaci konieczności uiszczenia opłaty wyrównawczej odpowiednio w wyższej wysokości niż w roku kwotowym 2012/2013.

Czytaj także:
Co może zastąpić preparat z kapusty?
Dlaczego nie jemy owoców morza?
Czy nastąpi zdjęcie nadwyżki żywca wieprzowego z obszaru objętego ograniczeniami?!

Kwota krajowa przysługująca Polsce na sezon 2013/2014 wynosi 10,0558 mln ton i jest dzielona na dostawy hurtowe i sprzedaż bezpośrednią. Agencja Rynku Rolnego przypomina, że do końca lutego można składać wnioski o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do kwoty indywidualnej. Wniosek należy złożyć do właściwego miejscowo dla zbywcy dyrektora OT ARR na formularzu opracowanym przez Agencję.

ARR informuje także, że do końca lutego producent może dokonać zmiany podmiotu skupującego, o czym należy poinformować dyrektora OT ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy na formularzu zgłoszenia zmiany podmiotu skupującego. 

Źródło: FAMMU/FAPA,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here