Ziemniaki i zboża zdrożały, mleko spadło. Aktualne ceny w skupie i na targowiskach

  W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny zbóż. Obniżeniu uległy natomiast ceny skupu żywca wieprzowego, drobiowego i mleka. Z kolei na targowiskach w skali miesiąca wzrosły ceny większości zbóż, żywca wieprzowego i prosiąt na chów.

  Ceny skupu i na targowiskach

  W kwietniu 2018 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu ziemniaków i żywca wołowego, nieznacznie (poniżej 1 proc.) wzrosły ceny skupu żyta, jęczmienia, pszenżyta, kukurydzy, a ceny owsa pozostały na niezmienionym poziomie. Niższe były ceny pszenicy, żywca wieprzowego, drobiowego i mleka.

  W skali roku niższe były ceny skupu większości produktów rolnych; wyjątek stanowiły ceny jęczmienia, żywca wołowego, drobiowego i mleka.

  Na targowiskach w skali miesiąca wzrosły ceny jęczmienia, pszenżyta, owsa, nieznacznie pszenicy oraz żywca wieprzowego i prosiąt na chów. W skali roku odnotowano wzrosty cen wszystkich podstawowych produktów rolnych objętych badaniem.

  Zboża drgnęły

  W kwietniu 2018 r. ceny pszenicy w skupie wyniosły 66,24 zł/dt i były niższe o 0,9 proc. niż przed miesiącem i o 3,6 proc. niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych ceny pszenicy (81,36 zł/dt) były wyższe o 0,4 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 5,2 proc. od ubiegłorocznych.

  Za żyto w skupie płacono 57,38 zł/dt, tj. o 0,2 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 1,8 proc. mniej
  w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku. W obrocie targowiskowym cena żyta w stosunku do ubiegłego miesiąca wyniosła 65,34 zł/dt i była o 0,3 proc. niższa niż w marcu br., natomiast na przestrzeni roku odnotowano wzrost o 6,2 proc.

  W kwietniu 2018 r. ceny jęczmienia w skupie (67,35 zł/dt) w porównaniu z poprzednim miesiącem nieznacznie wzrosły (o 0,4 proc.), ale w ujęciu rocznym wzrosły o 8,3 proc. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 77,17 zł, tj. o 2,3 proc. więcej niż przed miesiącem i o 6,9 proc. więcej niż w tym samym okresie 2017 r.

  Ceny pszenżyta w skupie wyniosły 62,37 zł/dt i były wyższe o 0,8 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale o 3,3 proc. niższe w porównaniu z kwietniem 2017 roku. Na targowiskach za 1 dt pszenżyta płacono 71,83 zł, tj. o 0,9 proc. więcej niż przed miesiącem, i o 6,5 proc. więcej niż przed rokiem.

  W kwietniu br. ceny owsa w skupie pozostały na poziomie poprzedniego miesiąca i wyniosły 51,85 zł/dt (w marcu 51,87 zł/dt), w porównaniu z takim samym okresem roku poprzedniego były niższe o 6,9 proc. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 67,46 zł i była wyższa w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i z takim samym okresem poprzedniego roku – odpowiednio o 1,4 proc. i 4,1 proc.

  Ziemniaki w skupie zdrożały

  W skupie za ziemniaki płacono 67,06 zł/dt. W skali miesiąca odnotowano wzrost o 10,1 proc., natomiast w skali roku ceny spadły o 0,8 proc. Na targowiskach za 1 dt ziemniaków płacono 87,42 zł, tj. o 0,5 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 3,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.

  Mocno spadły ceny świń w skupie, na targowiskach – wzrosły

  Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 4,51 zł/kg i były w porównaniu z poprzednim miesiącem niższe o 2,6 proc., a w stosunku do takiego samego okresu poprzedniego roku spadły o 16,4 proc. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,08 zł, tj. o 2,8 proc. więcej niż przed miesiącem i o 0,2 proc. więcej niż przed rokiem.

  Za prosię na chów na targowiskach płacono 188,20 zł/szt. Cena ta była wyższa o 1,5 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 3,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.
  W kwietniu 2018 r. pogorszyła się zarówno relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (6,9 wobec 7,1 przed miesiącem), jak i relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (5,8 wobec 6,1 przed miesiącem).

  Spadkowa tendencja cen skupu żywca wołowego wyhamowała

  Ceny skupu żywca wołowego (6,58 zł/kg) w skali miesiąca wzrosły o 3,7 proc., a w skali roku wzrosły o 5,4 proc. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 7,20 zł/kg i były o 0,3 proc. niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale o 4,0 proc. wyższe w odniesieniu do poprzedniego roku.

  Ceny drobiu

  Ceny skupu drobiu rzeźnego w skali miesiąca zmalały o 1,2 proc., ale w stosunku do analogicznego okresu ub. roku wzrosły o 0,4 proc., tj. do poziomu 3,56 zł/kg.

  Mleko nadal spada

  Z najnowszych danych GUS wynika, że w kwietniu za 1 hl mleka płacono w skupie 132,17 zł, czyli o 1,5 proc. mniej niż przed miesiącem. Było to jednocześnie o 0,9 proc. więcej niż przed rokiem.

  Dla porównania: w grudniu 2017 za hektolitr tego surowca spółdzielnie płaciły 152,49 zł/hl. Miesiąc później, w styczniu 2018 roku, cena ta obniżyła się o 142,12 zł/hl wobec 152,49 zł/hl. Z kolei w lutym było to już 135,24 zł/hl, a w marcu – 134,96 zł.

  Redakcja AgroNews, fot.pixabay.com

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here