Zmiany w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm RP w dniu 2 grudnia 2009 r. Podczas posiedzenia Sejmu, 8 stycznia tego roku  zostały przyjęte poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym wniesione przez Senat RP. Publikacja nastąpi po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP.

Nowy przepis dostosowuje polskie ustawodawstwo z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności do aktualnie obowiązujących przepisów Unii Europejskiej, które ukazały się po dniu uchwalenia dotychczasowej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, czyli po 25 sierpnia 2006. Ustawa uwzględnia również doświadczenia wynikające z praktycznego stosowania dotychczasowych przepisów, co znalazło odzwierciedlenie w doprecyzowaniu zapisów, które do tej pory budziły wątpliwości interpretacyjne.

 Najważniejsze zmiany:

 • Wprowadzono odwołanie do unijnych definicji aromatów, enzymów, substancji dodatkowej oraz substancji pomagającej w przetwarzaniu, oświadczenia zdrowotnego, oświadczenia żywieniowego, składnika odżywczego.
 • Dokonano zmiany definicji naturalnej wody mineralnej.
 • Wprowadzono definicje podmiotu zajmującego się recyklingiem, podmiotu działającego na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zakładu działającego na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Wprowadzono klauzulę wzajemnego uznawania środków spożywczych, dla których wymagania zdrowotne nie zostały zharmonizowane prawem wspólnotowym, pochodzących z krajów EFTA będących stroną Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z Turcji, a także dla produktów spożywczych, które zostały wyprodukowane lub wprowadzone do obrotu w innych państwach członkowskich UE zgodnie z ich przepisami, o ile wyroby te nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka.
 • Zrezygnowano z zamkniętego wykazu grup środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, co daje możliwość uwzględniania dodatkowych grup produktów dietetycznych, takich jak herbatki dla niemowląt, wody stołowe jodowane.
 • Wprowadzono możliwość elektronicznego składania powiadomień o pierwszym wprowadzeniu produktów do obrotu.
 • Rozszerzono katalog jednostek, które będą wydawać opinie o produktach objętych powiadomieniem, o Zespół ds. Suplementów Diety.
 • Usunięto wymaganie określania warunków wydobywania, transportu i rozlewu naturalnej wody mineralnej, ponieważ wymagania te zostały już zawarte w rozporządzeniu unijnym nr 852/2004.
 • Określono urzędowe kompetencje dotyczące stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.
 • Wskazano, że dokumentacja potwierdzająca stan zdrowia osób pracujących w styczności z żywnością ma być przechowywana w miejscu zatrudnienia tych osób, aby była na bieżąco dostępna na żądanie urzędowych organów kontroli (a nie np. w centrali firmy w innym mieście).
 • Doprecyzowano kompetencje w zakresie rejestracji i zatwierdzania zakładów oraz urządzeń i obiektów ruchomych i tymczasowych oraz urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności.
 • Rozszerzono listę podmiotów, dla których wystarczająca jest rejestracja bez konieczności dodatkowego zatwierdzania zakładu, m.in. o gospodarstwa agroturystyczne, podmioty produkujące wina gronowe z upraw własnych w ilości poniżej 1000 hl/rok, apteki, punkty apteczne, hurtownie farmaceutyczne, sklepy zielarskie, przedsiębiorców prowadzących sprzedaż innych niż żywność produktów oraz wprowadzających do obrotu żywność opakowaną trwałą mikrobiologicznie, zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, producentów gazów technicznych.
 • Zlikwidowano obowiązek przechowywania próbek własnych potraw przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego.
 • Uściślono, że opłatami za nieprawidłowości stwierdzane podczas urzędowej kontroli jest obciążany podmiot odpowiedzialny za towar w obrocie, a nie wyłącznie producent; dotyczy to okoliczności sprawy z których wynika, że za powstanie danej nieprawidłowości ponosi odpowiedzialność podmiot zajmujący się obrotem (np. z powodu nieprawidłowego przechowywania wyrobu).
 • Wyłączono z dokonywania granicznych kontroli sanitarnych towary pochodzenia niezwierzęcego oraz materiały i wyroby do kontaktu z żywnością, sprowadzane lub wywożone w ilościach wskazujących na ich niehandlowy charakter, w tym w celu wykonania badań albo na cele reklamowe.
 • Zniesiono obowiązek prowadzenia odrębnej książki kontroli sanitarnej na potrzeby kontroli przeprowadzanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wprowadzono okresy przejściowe dla środków spożywczych niespełniających nowych wymagań ustawy.
W treści ustawy uwzględniono szereg uwag zgłaszanych przez Polską Federację Producentów Żywności w trakcie konsultacji społecznych oraz na etapie prac Sejmu, w tym m.in. odnośnie wydłużenia okresu umożliwiającego wykorzystanie opakowań zawierających dotychczasowe oznakowanie wód źródlanych, uściślenia zasad rejestracji urządzeń dystrybucyjnych przeznaczonych do sprzedaży żywności, zmiany brzmienia definicji naturalnych wód mineralnych.
 
Źródło: Polska Federacja Producentów Żywności, www.pfpz.pl, fot. sxc.hu

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,518ObserwującyObserwuj
5,420SubskrybującySubskrybuj

15 martwych dzików wyłowiono z kanału Stary Nogat

Z kanału Stary Nogat w województwie mazurskim wyłowiono 15 martwych dzików. Służby weterynaryjne zbadają co było przyczyną śmierci zwierząt.  15 kwietnia 2021 r. o godz....

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE