Znakowanie żywności na nowych zasadach

10% z 88 mln ton marnowanej rocznie żywności na terenie UE ma związek ze znakowaniem datą produktów żywnościowych. Dlatego też Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) we współpracy z ECDC opracowała narzędzie dla przedsiębiorców sektora spożywczego, które ma ułatwić wybór sposobu znakowania datą na etykietach poszczególnych produktów spożywczych.

Wytwórca żywności będzie mógł oznaczyć żywność jedynie na 2 sposoby:

  1. „Use by….”, tj. „należy spożyć do…”, które oznacza termin przydatności do spożycia. Wskazana data określa termin, po upływie którego, z punktu widzenia bezpieczeństwa, produkt nie nadaje się do spożycia, nawet jeśli ma niezmieniony wygląd i zapach.

2. „Best before….”, tj. „najlepiej spożyć przed…”, które wskazuje datę minimalnej trwałości, tj. datę, po upływie której żywność zachowuje swoje właściwości (w sensie możliwości jej spożycia z punktu widzenia bezpieczeństwa), jednak należy się liczyć z pogorszeniem jej jakości, np. obniżeniem walorów smakowych i konsystencji.

Według Komisji Europejskiej odpowiednie znakowanie produktów spożywczych ma bardzo duże znaczenie dla zapobiegania marnowaniu żywności.

Kostas Koutsoumanis, Szef Panelu EFSA ds. Zagrożeń Biologicznych (BIOHAZ), powiedział: „Jasna i prawidłowa informacja na etykiecie produktu, a także lepsze rozumienie i stosowanie się do daty wskazanej na opakowaniu przez wszystkich aktorów może pomoc w walce z marnowaniem żywności w UE, jednocześnie zapewniając jej bezpieczeństwo”.

Odpowiednie narzędzie pozwoli odpowiednio oznaczyć etykietę

Za pomocą serii pytań przedsiębiorcy mogą dokonać wyboru pomiędzy zastosowaniem na etykiecie określenia „należy spożyć do….” czy „najlepiej spożyć przed…” w przypadku danej kategorii żywności. Pytania dotyczą m.in. faktu czy wymogi dotyczące znakowania datą są aktualnie prawnie uregulowane dla danej kategorii żywności, czy produkt jest poddawany jakiejś obróbce w celu wyeliminowania zagrożenia, czy jest ponownie przetwarzany przed procesem pakowania, jaka jest charakterystyka produktu i warunki jego przechowywania itp.

Co z okresem trwałości?

Eksperci EFSA dokonali również przeglądu czynników, które powinny być brane pod uwagę przez przedsiębiorców w procesie wyznaczania okresu trwałości, tj. okresu czasu, podczas którego żywność jest bezpieczna  i/lub  jej jakość umożliwia konsumpcję w przypadku gdy opakowanie jest nienaruszone i jest przechowywana zgodnie z instrukcją.

Doniesienie EFSA dotyczące wyżej omówionego narzędzia pt: „‘Use by’ or ‘best before’? New tool to support food operators” dostępne jest na stronie: https://www.efsa.europa.eu/en/news/use-or-best-new-tool-support-food-operators

Źródło: MRiRW, GIS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here