Żniwa w pełni

Jak informuje Krajowa Federacja Producentów zbóż –  w całym kraju ruszyły żniwa.

Do tej pory najwięcej zbóż zebrano w województwie podkarpackim – aż 80 %.

W województwie opolskim zebrano już 70%, jednak ziarno jest wilgotne, pszenica rzadka.  Średnie plony pszenicy są na poziomie 5-6 t/ha, a jęczmienia jarego 5,5 t/ha.

W województwie śląskim zebrano 50% ziarna. Plony jęczmienia kształtują się na poziomie 5,5-6 ton. Wylegnięcia spowodowane gradobiciami.

W województwie lubelskim zebrano 40 % ziarna z pól. Zebrane ziarno jest drobniejsze niż w latach ubiegłych, ma słabą gęstość, jęczmień browarny brak wyrównania. Średnie plony dla jęczmienia to 6 t/ha, a pszenicy 7 t/ha. Tam gdzie wystąpiły wymarznięcia, plony zbóż będą niższe o kilkanaście procent. Ponad połowa zebranego ziarna wymaga dosuszenia.

W województwie dolnośląskim zebrano 40 % zboża. Zbiory jęczmienia jarego mają wysoką wilgotność ziarna. Średnie plony 5 t/ha. Jęczmień ozimy wykoszony – plony na poziomie 4t/ha. Ziarno jest słabo wypełnione, podkurczone.

W województwie wielkopolskim zebrano 35 % zbóż z pola.  Po wiosennych wymarznięciach większość plantacji obsiana jest zbożami jarymi. Jakość zebranego ziarna jest dobra, aczkolwiek ziarno wymaga dosuszania. Występuje dużo zielonych nasion. W przypadku pszenżyta na części upraw zaobserwowano porost, a w przypadku jęczmienia jarego wylegnięcia. Średni plon dla pszenicy ozimej to 5-7 t/ha, a dla jęczmienia jarego (zebrany) i pszenżyta 6-7 t/ha (obecnie zbierany). Pszenica jara w całości pozostaje jeszcze na polach. Na pszenicy jarej widoczne są odbicia na całości kłosów.

W województwie podlaskim zebrano tylko 20 % ziarna . Średni plon pszenicy 5 t/ha.

Województwo pomorskie zakończyło żniwa rzepaku. Zboża, dotychczas zebrały jedynie małe gospodarstwa. W uprawach zbóż jarych widoczne są odbicia, spowodowane przez okresową suszę i następnie deszcze. Wtórne rozkrzewienia i wilgotne ziarno opóźniają żniwa zbóż. Odbicia występują głównie na słabych glebach. Pszenica jara jeszcze jest niedojrzała.

W województwie zachodniopomorskim żniwa dopiero rozpoczynają się. Powodem tak późnego zbioru zbóż jest m.in. duża wilgotność pól, utrudniająca wejście na pola ze sprzętem.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here